Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Uitzendwerk

Vanaf dag één loon volgens cao

Kan ik als uitzendkracht al vanaf dag 1 het loon volgens de cao van de opdrachtgever krijgen?

Ja, soms kan dat. De NBBU-cao schrijft voor dat je vanaf dag 1 de inlenersbeloning moet krijgen. Dit betekent dat je het loon, de toeslagen, de vergoedingen, adv, periodieken en loonsverhogingen van de inlener toegekend krijgt.

De ABU-cao schrijft voor dat je de eerste 26 weken de ABU-cao krijgt en vervolgens de inlenersbelonging. Tevens kan het uitzendbureau bepalen dat je toch vanaf dag 1 de inlenersbelonging krijgt. Ook kun je in de cao ABU onder een vakkrachten bepaling vallen, hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan;
  1.  Cao-partijen van de inlenende cao hebben in hun eigen cao gedefinieerd wat een vakkracht is. Bijvoorbeeld: een vakkracht is een werknemer die in bezit is van het volgende diploma <…..> of die in …. maanden voorafgaand aan de aanvang van de uitzendarbeid of gedurende het verrichten van uitzendarbeid, in totaal …. maanden werkzaamheden heeft verricht in de zin van de <naam cao>.
  2. Cao-partijen van de inlenende cao hebben bepaald welke loon – en onkostenelementen van toepassing zijn op de uitzendkracht die vakkracht is. Dit wordt opgenomen in een apart cao-artikel.
  3. Cao-partijen hebben de vakkrachtbepaling via een brief aan de Beloningscommissie van de cao voor Uitzendkrachten aangemeld en deze aanmelding is door cao-partijen bij de Uitzendcao geaccepteerd.

Hoe weet ik of een bepaald uitzendbureau “te vertrouwen” is?

De uitzendbranche kent een eigen keurmerk dat alleen open staat voor bonafide uitzendbureaus. Doel van dit keurmerk is om “het kaf van het koren te scheiden.” De Stichting Normering Arbeid (SNA) beoordeelt of een uitzendbureau in aanmerking komt voor het kenmerk.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op de volgende onderdelen:
•    De identificatie van de onderneming;
•    De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
•    Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
•    Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
•    Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk;
•    Het voeren van een betrouwbare administratie.

Heeft het uitzendbureau een SNA keurmerk? Dan kun je ervan uitgaan dat dit uitzendbureau zijn zaken op orde heeft. Zoals je ziet voorziet het SNA-Keurmerk niet in een controle op de toepassing van het juiste loon, adv, vergoedingen etc. Wil je dit laten controleren, neem dan contact op met CNV Vakmensen.

Verschil tussen flexwerkers en vaste werknemers

Het verschil tussen flexwerkers en werknemers in vast dienstverband zit niet perse in de hoogte van de beloning. In veel gevallen kan je als uitzendkracht hetzelfde loon verdienen als een werknemer in dezelfde functie die in vaste dienst is. Als werknemer in een payrollconstructie krijg je zelfs vaak een hoger loon aangeboden, dan een werknemer met dezelfde functie in vaste dienst.

Als je flexwerker bent, is je grootste onzekerheid of je de volgende dag nog wel een baan hebt. Als je ziek wordt of als het werk bij de opdrachtgever ophoudt, kan dit namelijk het einde van het contract betekenen. Je moet als flexwerker meestal al 1,5 (ABU) tot 2,5 jaar (NBBU) gewerkt hebben voordat je enige rechtsbescherming opgebouwd hebt. Dan pas blijf je in dienst van het uitzendbureau als je ziek bent en wordt je loon doorbetaald.

Payrollconstructie

Dit geldt ook als je werkt in een (onzuivere) payrollconstructie. Ook dan wordt namelijk vaak het uitzendbeding toegepast, al kan je je afvragen of dat eigenlijk wel juist is.

Advies

Belangrijke bijkomstigheid is dat je niet individueel voor je rechten op kunt komen zolang het uitzendbeding van toepassing is. Men kan immers direct het contract ontbinden. Het is dus van belang dat je als flexwerker onregelmatigheden bij CNV Metaaltechniek meldt zodat wij je kunnen helpen en adviseren!