Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Uitzendwerk

Wat staat er in de cao's Metaal en Techniek over de rechten van uitzendkrachten

De cao’s in de Metaal en Techniek zeggen over de positie van de uitzendkrachten het volgende:

Cao Artikel 2b Inleenkrachten (uitzendkrachten)

Op de inleenkracht zijn de bepalingen over de salaristabellen, vakantie- en seniorendagen, de vakantiebijslag en de minimum vakantiebijslag van de cao Metaal en Techniek van toepassing. Dit betreft inleenkrachten die aan te merken zijn als vakkrachten en werken voor een werkgever die onder de cao Metaal en Techniek valt. Een vakkracht is een werknemer die een voor de functie relevante VMBO-diploma heeft of een in het buitenland voor de functie relevant verkregen diploma heeft op gelijk of gelijkwaardig niveau. Daarnaast is de 38-urige werkweek van toepassing, als bedoeld in artikel 18 lid 1 en de daarbij passende toeslagen/ vergoedingen, genoemd in de hoofdstukken V en VI van de cao. Met uitzondering van de artikelen:

  • Artikel 36a; Salarisgevolgen invoering fc-handboek
  • Artikel 38; Spaarloon
  • Artikel 41; Toepassing salarisverhoging
  • Artikel 41a; Eenmalige uitkering
  • Artikelen 59 en 60; De vergoedingen
  • Artikel 59; Vakantiebijslag
  • Artikel 60; Minimum vakantiebijslag
De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat het uitzendbureau de juiste arbeidsvoorwaarden toepast die op de uitzendkracht van toepassing zijn. De opdrachtgever moet hiervan een verklaring aanvragen aan het uitzendbureau. Deze aparte verklaring is niet vereist als de uitzendwerkgever NEN-gecertificeerd is.

Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

Dit cao-artikel is door de minister algemeen verbindend verklaard. Voor de werkgevers in de Metaal en Techniek betekent het dat zij direct vanaf dag 1 het cao-artikel moeten toepassen. Op deze manier moet de uitzendkracht minimaal het loon volgens de salaristabel in de cao’s van de Metaal en Techniek ontvangen.