Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Uitzendwerk

Payrollconstructie

Een andere vorm van flexibel werken is werken in een payrollconstructie. Hierbij liggen de voordelen vooral bij de werkgever. Payrolling betekent dat een werkgever zijn loonadministratie en personeelsbeleid tegen betaling uitbesteed aan een ander bedrijf (een payrollbedrijf).

Payrollbedrijven zijn dus eigenlijk een soort administratiebedrijven die bepaalde taken overnemen van andere bedrijven. In de praktijk komen er ook veel andere vormen van payrolling voor. Het payrollbedrijf wordt dan een soort uitzendbureau dat werknemers uitzendt. Werknemers kunnen in dat geval ook via een payrollconstructie bij een ander bedrijf werken.

Verschil met uitzendwerk

Er is een verschil tussen payrolling en uitzendwerk. Uitzendwerk heeft een aparte status in het Burgerlijk Wetboek, payrolling niet. Bij payrolling werft en selecteert de opdrachtgever zelf de werknemer en laat die werknemer exclusief via een payrollconstructie voor hem werken. Er is dus geen sprake van tijdelijke inhuur zoals via een uitzendbureau.

Hoger nettoloon met gevolgen

Veel werknemers worden door een hoger nettoloon gelokt om in een payrollconstructie te werken. De werkgever hoeft dan niet meer aan dure cao-fondsen te betalen en ook is de pensioenafdracht vaak lager. De werkgever is dus goedkoper uit. Hierdoor kan hij de werknemer een hoger netto loon bieden. De werknemer accepteert dit vaak zonder dat hij de gevolgen ervan kan overzien. Je valt namelijk niet meer onder dezelfde cao als je collega’s die wel direct bij het bedrijf in dienst zijn. Ook heb je vaak slechtere arbeidsvoorwaarden en kan je makkelijker ontslagen worden.

Veel werknemers werken via een payrollconstructie

Er werken steeds meer werknemers via een payrollconstructie. Alleen al 85% van de gemeenten maakt gebruik van payrollcontracten. Er is een payroll-cao (VPO-cao) die is afgesloten met de Vereniging Payroll Ondernemingen (verbonden aan de ABU). VPO vertegenwoordigt met zo'n 36 payrollbedrijven maar een deel van de meer dan 100 payrollbedrijven die actief zijn in Nederland.

VPO-cao

Als je als werknemer in een payrollconstructie gaat werken, kan je dat het beste doen bij een payrollbedrijf dat de VPO-cao toepast. In de VPO-cao is het risico dat je loopt als je ziek wordt afgedekt. Als je ziek bent, word je doorbetaald en als het werk wegvalt, is het payrollbedrijf verplicht passende arbeid voor je te zoeken.