Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaal en techniek

Studiedag in plaats van vergoeding vakbondscontributie?

Ter compensatie van de vakbondscontributie kun je als werknemer bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto loon in de maand december. De verlaging is gelijk aan het totaal betaalde bedrag voor de vakbondscontributie in 2016. Dit is geregeld in het Reglement Aanvulling arbeidsoverekomst. De werkgever kan dit verzoek inwilligen, in ruil voor een kostenvergoeding gelijk aan de betaalde vakbondscontributie.

Wanneer de werkgever dit verzoek niet inwilligt dan dient deze een studiedag door te betalen waar de werknemer aan deelneemt. Deze dag dient georganiseerd te zijn door de vakbond. Als werknemer dien je hiervoor tijdig een verzoek in te dienen zodat rekening kan worden gehouden met de keuze voor de studiedag of de hiervoor bedoelde vergoeding.

CNV Vakmensen heeft voor de studiedag een e-learning module “digitale vaardigheden” ontwikkeld. U kunt zich hiervoor in de maand december per mail opgeven bij Else Smit.