Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
scholing

Techniektalent nu

Techniektalent.nu is een samenwerkingsverband van zes opleidingsfondsen en de sociale partners in de bedrijfstak Metaal en Techniek en van het opleidingsfonds en sociale partners in de Metalelektro (grootmetaal).

Techniektalent.nu wil werken in de techniek onder de aandacht brengen en laten zien dat het mooi en leuk werk is. Hierdoor worden hopenlijk meer mensen enthousiast en kiezen er meer mensen voor een baan in de metaal en techniek.

Techniektalent.nu als aanspreekpunt

Om mensen bewust te laten worden van techniek en te laten zien dat het een mooi vak is wil Techniektalent.nu graag samenwerken. Zo worden er kontakten gelegd met:

1. Taskforce Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt (TTOA)
Het terugdringen van het tekort aan technisch geschoold personeel en het verder verbeteren van het imago van technische functies en opleidingen. De Taskforce Technologie Onderwijs Arbeidsmarkt (TTOA) vormt het platform voor werkgevers om deze doelstellingen te verwezenlijken. Door gebruik te maken van netwerken van aangesloten bedrijven, scholen en ontwikkelingsfondsen worden actief personeel en nieuwe studenten geworven.

2. Platform Beta Techniek
Het platform beta techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende technisch geschoold vakmensen. Hiertoe heeft het platform een aantal programma's ontwikkeld en lopen. In 2010 wordt het werk van het platform in een evaluatie betrokken en zal de overheid bekijken hoe er "verduurzaming" van dit initiatief kan plaatsvinden.

Lees meer op techniektalent.nu