Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
scholing

Metaalbewerking-OOM

De 5 regelingen van OOM

OOM kent 5 regelingen waaronder de persoonlijke trainingstoelage (PTT) voor individuele werknemers:

1. De LeerWerk bijdrage

Dit is de financiële bijdrage voor de kosten van een beroepsopleiding op niveau 1 tot en met 5 om de instroom en doorstroom in de branche te bevorderen. De kosten variëren per opleidingsvariant en niveau. Op met name de niveaus 1 en 2 streeft OOM naar een kwaliteitsverbetering. Met de opleidingsvariant van de scholingspool wordt beoogd de opleiding beter te laten aansluiten bij de behoeften van leerling en bedrijf, en de gemiddelde leertijd te verkorten. Hiervoor zijn kwaliteitscriteria opgesteld (zie bijlage) die betrekking hebben op:
  1. de intake van de leerling;
  2. maatwerk in opleiden;
  3. de beroepspraktijkvorming;
  4. de opleidingsgarantie voor de leerling;
  5. de praktijkbegeleiding.

2. Persoonlijke Trainings Toelage voor werknemers

Een tweejaarlijks budget voor scholing en andere ontwikkelingsactiviteiten. Basis hiervoor is een POP aanvraagformulier, waarin werknemer en werkgever de gezamenlijke afspraken vastleggen.
Voor werknemers die een cursus willen volgen, is er een bedrag van beschikbaar. Hiermee kun je jezelf verder ontwikkelen. Je moet het alleen samen met je werkgever overeenkomen. Zo kun je bijvoorbeeld een cursus lassen volgen, een talencursus of een scheidsrechterscursus. Als je werkgever graag wil dat je een bepaalde cursus volgt, dan moet jij het er ook mee eens zijn.

3. Ontwikkelbudget voor bedrijven

Het Ontwikkelbudget is bedoeld voor activiteiten die te maken hebben met het bevorderen van het scholingsbeleid in een bedrijf. Elke werkgever kan hiervan een maal per twee jaren gebruik maken.

4. Regionaal arrangement

Iedere regio kan jaarlijks het budget Regionaal arrangement aanvragen voor het realiseren van de vijf hoofdprioriteiten en het bevorderen van het gebruik van de regelingen. Bovendien kan het regioteam een budget aanvragen voor activiteiten die als doel hebben:

  • de samenwerking tussen werkgevers en scholen voor beroepsonderwijs te bevorderen (rondom competentiegericht onderwijs, de doorlopende leerlijn VMBO-MBO-HBO, hogere instroom van leerlingen, maatwerk opleidingstrajec-ten, docentenstages in bedrijven en gastlessen op scholen);
  • het werven en begeleiden van stagiaires;
  • het op voorraad opleiden van leerlingen voor toekomstige vacatures bij werkgevers;
  • het (om)scholen van werkzoekenden voor de door werkgevers gestelde vacatures;
  • het voorkomen van uitval en het bevorderen van reïntegratie van werknemers.

5. Landelijk stimuleringsbudget

Het landelijke Stimuleringsbudget is het budget voor de ontwikkeling van, het experimenteren met en het communiceren over nieuw beleid en nieuwe initiatieven.