Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
scholing

Isolatie-OOI

De Stichting OOI is hét scholingsfonds dat voor werkgevers en werknemers in het thermische isolatiebedrijf alle vormen van vakgerichte scholing en opleidingen aanbiedt, organiseert en verzorgt. Bij de Stichting OOI aangesloten bedrijven kunnen rekenen op advies en financiële bijdragen in de opleidingskosten. Verhoging van de vakbekwaamheid van huidige werknemers, het opleiden van nieuwe werknemers en stimulering van de werkgelegenheid in het thermisch isolatiebedrijf is onze missie.

De doelstellingen van de Stichting OOI zijn vastgelegd in de CAO- Stichting OOI en de statuten en zijn als volgt omschreven:

Scholing

Het opzetten en organiseren van opleidingen en/of cursussen die gericht zijn op het bijblijven of verbreden dan wel verdiepen van kennis en/of vaardigheden van de werknemer, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn huidige en/of toekomstige functie in het bedrijf van de werkgever.

Werkgelegenheid

Het geheel of gedeeltelijk financieren en subsidiëren van opleidingskosten en/of activiteiten en projecten ter stimulering werkgelegenheid, opleiding en ontwikkeling van jeugdigen en anderen in de bedrijfstak.

Arbeidsgehandicapten

Aanvullend financieren en subsidiëren van mogelijk door derden te verstrekken subsidies en/of financiële middelen met betrekking tot activiteiten en projecten ter stimulering van scholing van arbeidsgehandicapten

Kinderopvang

Ter bevordering van de arbeidsdeelname van vooral vrouwen in de Metaalnijverheid en blijvende arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in de Metaalnijverheid kan een bijdrage worden geleverd aan kinderopvang.