Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
METAAL EN TECHNIEK, MOTORVOERTUIGEN

Pensioenregeling Metaal en Techniek

CNV Vakmensen heeft met de andere sociale partners in de Cao’s Metaal en Techniek afspraken gemaakt over een collectieve pensioenregeling. 

Deze pensioenregeling in de metaal en techniek is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Hierin wordt een aantal zaken geregeld:

  • een inkomen als de werknemer met pensioen gaat (ouderdomspensioen)
  • een inkomen voor de partner en kinderen als de werknemer overlijdt (nabestaandenpensioen)
  • een aanvulling op het inkomen als de werknemer arbeidsongeschikt wordt (arbeidsongeschiktheidspensioen)

De pensioenregeling in de metaal en techniek gaat niet alleen over inkomen voor later. Verschillende gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor het pensioen. Zoals scheiden of het veranderen van baan. Of minder of eerder stoppen met werken.

Cao-commissie en cao-onderhandelingen

CNV Vakmensen is partij bij metaal en techniek. Door leden werkzaam in de metaal en techniek is een cao-commissie gevormd. Binnen deze commissie wordt de pensioenregeling besproken. En ook de inzet voor de cao-onderhandelingen.

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) 

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. PMT is in omvang het derde pensioenfonds van Nederland. Het fonds is geen commerciële organisatie en heeft niet het doel om winst te behalen. Hoe de pensioenregeling van PMT werkt en voor wie er een pensioen is, staat in het Pensioenreglement (pdf).

Bestuur van het pensioenfonds PMT

Het bestuur van PMT voert de pensioenregeling uit en stelt het beleid vast. Het bestuur bestaat uit twaalf leden: zes leden namens de werkgevers, vier namens de werknemers en twee namens de pensioengerechtigden. De werkgevers- en werknemersbestuursleden zijn voorgedragen door de sociale partners. Zo heeft CNV Vakmensen ook een bestuurslid voorgedragen.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. De taken en werkwijze zijn vastgelegd.

In het verantwoordingsorgaan hebben acht actieve deelnemers en vijf gepensioneerde deelnemers zitting. Vanuit CNV Vakmensen hebben twee actieve deelnemers en een gepensioneerde deelnemer zitting. Ook zijn er drie vertegenwoordigers van werkgevers.

Heb jij een vraag over je pensioen in de metaal en techniek?

Pensioenconsulenten PMT voor werknemers

Voor werknemers (leden en niet-leden) in de metaal en techniek is er de mogelijkheid om rechtstreeks contact te hebben met één van de pensioenconsulenten van PMT, de zogeheten werknemersconsulenten.

Je kunt hen inschakelen als:
  • Je werknemer bent in de metaal en techniek;
  • Je specifieke vragen hebt over de pensioenregeling in de metaal en techniek;
  • Je vragen hebt die meer op jouw specifieke / persoonlijke pensioensituatie betrekking hebben, bijvoorbeeld als je met ontslag, ziekte of echtscheiding te maken krijgt;
  • Je erover denkt om binnen 6 maanden met (vervroegd) pensioen te gaan of minder wilt gaan werken.

Gaat je vraag over één van deze onderwerpen? Dan ben je bij de pensioenconsulent aan het juiste adres. In de rechterkolom kun je met behulp van je postcode de pensioenconsulent in je regio vinden. 

Op basis van je vraag kijkt de pensioenconsulent op welke manier PMT je vraag het beste kan beantwoorden: telefonisch, schriftelijk (per mail of brief) of via een persoonlijk gesprek. Het persoonlijk gesprek is kosteloos en zal in de meeste gevallen plaatsvinden op het (vakbonds)kantoor waar de consulent werkt.

Let op: de pensioenconsulenten kunnen u alleen informeren over de PMT-pensioenregeling.

Heb je nog vragen?

Wij helpen je graag! Stel je vraag via ons contactformulier. Wil je liever iemand spreken? Neem dan contact op met CNV Info op 030 - 75 11 007 tijdens werkdagen van 08:00-18:00 uur.

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. PMT heeft ruim 1,2 miljoen deelnemers. Lees meer over de organisatie van PMT en het vermogensbeheer.

Bezoek website PMT
Man bij robotinstallatie