Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Pensioenaanspraken

Er zijn 3 mogelijkheden voor pensioenaanspraken: pensioenbeleggen, ANW-pensioen en vrijwillig voortzetten.

Pensioenbeleggen 

Met pensioenbeleggen belegt je van jouw bruto-inkomen. Het maximum dat je mag beleggen is afhankelijk van je leeftijd en inkomen. Het pensioenfonds PMT bepaalt waar jouw geld in wordt belegd.

ANW-pensioen

ANW-pensioen een verzekering waarbij jouw nabestaande jaarlijks extra pensioen ontvangt tot zijn of haar 65ste. De hoogte van de premie is afhankelijk van je leeftijd en het gekozen extra pensioen.

Vrijwillig voortzetten

Vrijwillig voortzetten is mogelijk als je bij je werkgever vertrekt. Je kunt ook vrijwillig voortzetten als je onbetaald verlof of levensloopverlof opneemt.

Uitzondering ouderschapsverlof

In de hierboven vermelde gevallen moet je zowel het werkgeversgedeelte van de premie betalen als het gedeelte dat je zelf altijd betaald heeft. Er is een uitzondering. Als je ouderschapsverlof opneemt dan hoeft je alleen jouw eigen gedeelte van de premie te betalen.