Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Partnerpensioen

Je partner krijgt na jouw overlijden (onder voorwaarden) een partnerpensioen. Je kinderen krijgen (onder voorwaarden) een wezenpensioen. Voorheen heette het partnerpensioen nabestaandenpensioen. De term nabestaandenpensioen staat niet meer in de wet. Bij partnerpensioen is er een verschil tussen een wettelijke partner en een notariële partner.

Wettelijke partner

Bij een wettelijke partner is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (in de registers van de Burgerlijke Stand). Het geregistreerd partnerschap wordt gelijkgesteld met het huwelijk. Beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt op dezelfde manier behandeld als echtscheiding bij huwelijk.

Notariële partner

Er is sprake van een notariële partner als geen geregistreerd partnerschap hebt maar wel ongehuwd samenwoont. De ongehuwd samenwonenden moeten aan twee voorwaarden voldoen:
  • Een notariële samenlevingsovereenkomst (of samenlevingsverklaring), waaruit blijkt dat jullie een gezamenlijke huishouding voeren
  • Inschrijving in het bevolkingsregister, waaruit blijkt dat jullie op één adres wonen.

Geen recht op partnerpensioen

Er is geen recht op partnerpensioen als je binnen een jaar na aanvang van jouw huwelijk, geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding overlijdt. Het bestuur van het pensioenfonds kan alsnog besluiten een uitkering te verstrekken als een medisch specialist verklaard dat het overlijden niet was te voorzien.

Berekening partnerpensioen

Het partnerpensioen wordt als volgt berekend:
  • Het partnerpensioen dat is opgebouwd tot je overlijden en als je het moment van overlijden in dienst bent bij een bedrijf in de Metaal en Techniek.
  • Het partnerpensioen dat zou zijn opgebouwd als je bij jouw werkgever had kunnen blijven werken, namelijk 50 procent van het op te bouwen ouderdomspensioen.

Herschikken partnerpensioen

Partnerpensioen kun je herschikken. Wanneer je dit doet, moet je een verklaring van de notaris overleggen waaruit blijkt dat je alleenstaand bent of waaruit blijkt dat de partner akkoord is.

Gevolgen bij echtscheiding

In principe is de helft van het kapitaal dat je bij het pensioenfonds hebt opgebouwd voor jouw partner bestemd. Bij het pensioenfonds kun je opvragen welk bedrag je aan jouw partner zou moeten betalen om je pensioenaanspraken intact te houden. Je kunt ook altijd bij de scheiding afspreken dat ieder zijn pensioenaanspraken houdt. Spreek je niets af, dan moet je op het moment dat je met pensioen gaat, een deel van jouw pensioen overmaken aan je ex-partner.

Als je na jouw pensionering niet zelf iets wil overmaken aan je ex-partner dan kan dat. Je ex-partner kan binnen twee jaar na de scheiding of het verbreken van het samenlevingscontract verevening aanvragen. Als dit is gebeurd zal het pensioenfonds een deel van jouw pensioen afsplitsen. Dit deel zal dan later worden overgemaakt aan je ex-partner.