Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Ouderdomspensioen

In de sector Metaal en Techniek is het streven om iedereen op 62 jarige leeftijd met 87,5 procent van het gemiddeld verdiende salaris met pensioen te kunnen laten gaan en op 65 jaar met 70 procent. Dit kan echter vaak alleen als jij en jouw eventuele partner recht hebben op een volledige AOW-uitkering. Je hebt recht op een volledige AOW-uitkering als jij en je partner beide 65 jaar zijn en altijd in Nederland gewoond of gewerkt hebben. Er is een uitzondering. Als je geboren bent voor 1 januari 1950 heb je mogelijk recht op een AOW-toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het inkomen van je jongere partner.

Twee opbouwpercentages

Het ouderdomspensioen maakt gebruik van twee opbouwpercentages:
  • Een percentage onder een (maximum) grensbedrag
  • Een percentage boven het grensbedrag.
Het grensbedrag bijvoorbeeld in 2008 bedraagt 70.809 euro De pensioenopbouw bestaat onder het maximum bedrag uit een opbouwpercentage van 2,236 procent per jaar en boven het grensbedrag is sprake van een opbouwpercentage van 1,75 procent per jaar.

Voorbeeld

Als je bijvoorbeeld een salaris hebt van 4.520 euro, dan is de pensioengrondslag 34.520 -/- 14.520 = 20.000 euro. De pensioenopbouw in dat jaar bedraagt dan: 20.000 x 2,236% = 447,20 euro.