Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Dispensatie

Bij indeling in de bedrijfstak Metaal en Techniek val je verplicht onder het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). De verplichte deelneming is geregeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet verplichte deelneming). Deze wet staat los van de Wet AVV.

Wet verplichte deelneming

De Wet verplichte deelneming regelt dat de deelneming in een bedrijfspensioenfonds voor een of meerdere groepen personen verplicht kan worden gesteld. Deze groepen dienen in de betrokken bedrijfstak werkzaam te zijn.

Vrijstelling

Er kan op verzoek door het bedrijfstakpensioenfonds vrijstelling worden verleend aan een werkgever die niet onder het AVV-besluit valt of een dispensatie heeft gekregen. De werkgever dient in dat geval een afzonderlijke pensioenvoorziening te hebben geregeld met de betrokken vakorganisaties. Dit kan op grond van artikel 4 van het Vrijstellingsbesluit Wet Bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Vrijstellingsbesluit Bpf 2000).

Andere mogelijkheden vrijstelling

Het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 kent echter nog andere mogelijkheden tot vrijstelling zoals:
  • vrijstelling in verband met bestaande pensioenvoorziening (artikel 2);
  • vrijstelling in verband met concernvorming (artikel 3); 
  • vrijstelling om andere redenen (artikel 6).
Een verzoek tot dispensatie van de verplichte deelneming aan het bedrijfstakpensioenfonds PMT moet op basis van het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 worden ingediend.