Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Pensioen

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid

Ben je meer dan 35 procent arbeidsongeschikt  dan kan er, onder voorwaarden, sprake zijn van voortzetting van je pensioenopbouw. Je hoeft hierover dan geen premie te betalen. Een voorwaarde hiervoor is dat je onafgebroken aan het pensioenfonds moet hebben deelgenomen vanaf de eerste ziektedag tot de ingang van de WIA.

Hoogte (mate) van premievrije voortzetting

De hoogte van je premievrije voortzetting is afhankelijk van je salaris op de eerste ziektedag en het salaris dat je nog naast je arbeidsongeschiktheid nog zou kunnen verdienen. Alleen als je meer verdient dan je volgens de uitkeringsinstantie zou kunnen verdienen wordt ook de premievrije voortzetting lager. De mate van premievrije voortzetting is dus niet meer rechtstreeks gekoppeld aan je arbeidsongeschiktheidsklasse, maar kan nooit hoger zijn dan je arbeidsongeschiktheidsklasse.

Voorbeeld:

Je bent voor 50 procent afgekeurd. De premievrije voortzetting bedraagt dan ook 50 procent. Indien je echter 60 procent van je oude salaris zelf verdient, dan bedraagt de premievrije voortzetting 40 procent. Verdien je echter zelf maar 20 procent van je oude salaris dan blijft de premievrije voortzetting 50 procent.