Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaal en techniek

Pensioen

De bedrijfstak Metaal en Techniek heeft een collectief pensioen. Dit betekent een pensioenregeling voor alle werknemers die onder de bedrijfstak vallen. Dit is geregeld in de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds (Wet bpf).

Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek (PMT)

Voor de bedrijfstak Metaal en Techniek wordt de pensioenregeling uitgevoerd door het Pensioenfonds voor de Metaal en Techniek (PMT). Het pensioenfonds is opgericht op 9 februari 1948. In de cao’s in de Metaal en Techniek is ook de deelname aan PMT geregeld.

Verplicht of vrijwillig

Deelnemen aan de pensioenregeling via PMT kan verplicht zijn of op vrijwillige basis:
  • Als jouw bedrijf  onder de werkingssfeer van de bedrijfstak Metaal en Techniek valt, is het bedrijf verplicht aangesloten bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).
  • Bedrijven die niet onder de werkingssfeer vallen kunnen zich vrijwillig aansluiten.

Pensioendatum

Je kunt zelf je pensioendatum kiezen,als de pensioendatum maar  tussen de 60 en 65 jaar ligt. Je krijgt op 65-jarige leeftijd een ouderdomspensioen. Een deel van dit pensioen kun je gebruiken om tussen de 60 jaar en 65 jaar met pensioen te gaan. 

Pensioenconsulenten

CNV Metaaltechniek heeft een aantal pensioenconsulenten voor de Metaal en Techniek. Zij beantwoorden de pensioenvragen van leden van CNV Metaaltechniek. Ook helpen zij bij het uitrekenen van de aanspraken, bij overstap naar een ander bedrijf en leveren maatwerk.