Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Kandidaten Verantwoordingsorgaan PMT gezocht

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. In totaal zijn ruim 33.000 werkgevers aangesloten en heeft PMT ruim 1,2 miljoen deelnemers.

Begin volgend jaar zijn er verkiezingen voor leden van het verantwoordingsorgaan namens (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De verkiezingen vinden plaats in de eerste twee weken van april 2018. CNV Vakmensen kan kandidaten voordragen voor twee kiesgroepen: de kiesgroep 'actieve en gewezen deelnemers' en de kiesgroep 'gepensioneerden'.

We zijn daarom op zoek naar drie nieuwe kandidaten voor de verkiezingslijst van CNV Vakmensen voor het Verantwoordingsorgaan!

 • Kiesgroep A, actieve en gewezen deelnemers: 2 kandidaten
 • Kiesgroep B, gepensioneerden: 1 kandidaat

Wat vragen wij van jou

Het verantwoordingsorgaan adviseert en beoordeelt het beleid van het bestuur van PMT. Het orgaan bestaat uit 16 leden die werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigen. Zo adviseert ze over de manier van communiceren en over beleidskeuzes zoals de pensioenpremie. Het is belangrijk dat een lid van het verantwoordingsorgaan binding heeft met de bedrijfstak.

Als verantwoordingsorgaan kom je minimaal negen keer per jaar in vergadering bijeen. Daarvan is vijf keer voor een reguliere vergadering in het kader van periodieke verantwoording en twee keer voor het jaarverslag. Voor de vergaderingen en themadagen en de voorbereiding daarvan is de geschatte tijdsbesteding ongeveer 200 uur per jaar.

Wat bieden wij jou

We bieden je de mogelijkheid om je analytische competenties verder aan te scherpen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je kritische vermogens aan te spreken. Je fungeert als klankbord voor het pensioenfondsbestuur, en helpt de richting bepalen waar het pensioenfonds heen beweegt. Hierbij hou je onafhankelijkheid hoog in het vaandel.

Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden volgens de onkosten- en verblijfskostenregeling van CNV Vakmensen.

Ben jij

 • Lid van CNV Vakmensen en;
 • een actieve deelnemer in het pensioenfonds Metaal en Techniek of;
 • een pensioengerechtigde deelnemer in het pensioenfonds Metaal en Techniek of;
 • een gewezen deelnemer ('slaper') met pensioensopbouw bij het pensioenfonds Metaal en Techniek?

Vind je het leuk om

 • Je kennis op dit gebied te verbreden;
 • actief op het pensioengebied mee te werken;
 • sommige (adviesplichtige) besluiten van het Pensioenfondsbestuur PMT te beïnvloeden;
 • een hecht team te vormen met de andere Verantwoordingsorgaan collega’s;
 • je kennis en ervaring in te zetten voor CNV Vakmensen;
 • de mogelijkheid te krijgen om cursussen te volgen;
 • en de pensioenwereld van dichtbij te leren kennen?

Stel je dan kandidaat vóór 7 januari 2018!

Aanmelden

Wil je jezelf aanmelden? Geef dan de volgende gegevens aan ons door:

 • Motivatiebrief
 • CV (met vermelding lidmaatschap CNV Vakmensen en deelname PMT)

Stuur deze  uiterlijk 7 januari aan: vm-bestuurssecretariaat@cnvvakmensen.nl

Meer informatie

Meer informatie over het Verantwoordingsorgaan vind je op de website bpmt.nl en op de pagina over de pensioenregeling van Metaal en Techniek. Je vindt daar bijvoorbeeld een profielschets van CNV Vakmensen en het pensioenfonds Metaal en Techniek.

Je kunt ook informatie krijgen van een van de huidige CNV-leden van het Verantwoordingsorgaan. Dit zijn Paul Amels, Victor Amiabel en Wim Tubben. Je kunt ons mailen met het verzoek om terug te bellen.

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid