Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Functiehandboek

Stappen bij het indelen van de functies

Het gemiddelde indelingstraject duurt 6 maanden. In dit traject worden functies beschreven, functies goedgekeurd door werknemers en uiteindelijk ingedeeld. Voor het indelen van functies moet je over het algemeen met de volgende fasen rekening houden:

  •  Voorlichting
  • Informatie verzamelen
  • Indelen volgens CATS
  • Gevolgen voor salarissen
  • Beroepsprocedure

Voorlichting

Hierbij gaat het om het geven van voorlichting over de invoering van het handboek, voorlichting over de salarisgaranties in de cao, wat er zoal komt kijken bij de invoering en de mogelijke consequenties van de invoering. Je werkgever moet deze voorlichting geven. Je kunt ook altijd contact opnemen met CNV Metaaltechniek voor het houden van een voorlichtingsbijeenkomst bij jou op het bedrijf.

Informatie verzamelen

Je werkgever moet de informatie verzamelen over de functies. Dit kan bijvoorbeeld door alle werknemers een vragenformulier te laten invullen. Elke functie moet een actuele functie-inhoud krijgen. Het gaat om de werkzaamheden die daadwerkelijk worden verricht en niet om een ideale functiebeschrijving. De vakgroep CNV Metaaltechniek vindt dat werknemers betrokken moeten worden bij het verzamelen en het vastleggen van de functie-informatie. Bij vragenformulieren moeten medewerkers zelf het formulier kunnen invullen. Functiebeschrijvingen, moeten voor de indeling plaatsvindt, voor een akkoord worden voorgelegd aan de medewerkers.

Indelen

Na het verzamelen van informatie wordt de functie ingedeeld. Allereerst wordt op basis van de functie-informatie de functiefamilie gekozen. Een functiefamilie bestaat uit functies uit een gemeenschappelijk vakgebied zoals lassers of constructie. Daarna worden de niveaubladen bij functiefamilie opgezocht. Als laatste wordt de functie-informatie gekoppeld aan een functiegroep. De indeling gebeurt volgens het CATS-systeem: het beschrijven van Commercieel, Administratieve, Technische en Sociale functies in de Metaal en Techniek. Het CATS-systeem is een door CNV Metaaltechniek erkende methode voor het waarderen van functies.

Gevolgen salarissen

Tussen de indeling van de functies en de lonen bestaat een verband. Lees hier alles over het verband tussen de indeling en het salaris.

Beroepsprocedure

De beroepsprocedure bestaat uit 2 delen; de interne en  externe beroepsfase. Voor de inrichting van de interne fase worden afspraken op bedrijfsniveau gemaakt. Vertegenwoordigers van het personeel nemen zitting nemen in een interne beroepscommissie. Voor de inrichting van de externe fase moet schriftelijk een bezwarenformulier worden ingevuld. Het vragenformulier vind je in de rechterkolom. Na het invullen, moet het formulier ondertekend worden door werknemer en werkgever. Het formulier moet daarna worden opgestuurd of gemaild naar de vakbond CNV Vakmensen of naar de Vakraad. Leden van CNV Vakmensen krijgen gratis advies en begeleiding van een functieclassificatiedeskundige.