Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Functiehandboek

Salarisgarantie cao Metaal en Techniek

In Artikel 36A van de cao's Metaal en Techniek is een salarisgarantie afgesproken.

Hogere indeling

Lid 1 van artikel 36A van de cao regelt wat er moet gebeuren als een werknemer in een hogere groep wordt ingedeeld als gevolg van de toepassing van het handboek. Indeling in een hogere groep betekent vooral dat het salaris in eerste instantie weinig stijgt, maar dat het maximum van de nieuwe schaal hoger ligt dan het oude maximum. Kortom het perspectief in salaris wordt beter. Het artikel is:

"Indien een werknemer wordt ingedeeld in een hogere functiegroep, wordt hij ingedeeld in de bij zijn indeling passende salarisgroep, zodanig dat hij een fictief aantal functiejaren ontvangt waardoor zijn nieuwe salaris minimaal gelijk is aan het huidige salaris. Indien hij een salaris heeft dat lager is dan het tabelsalaris bij 0 functiejaren, respectievelijk een salaris heeft, gelegen tussen de tabelsalarissen van twee opeenvolgende functiejaren van zijn nieuwe salarisgroep, dan zal het salaris worden verhoogd zodanig dat het gelijk is aan het tabelsalaris behorend bij respectievelijk 0 functiejaren dan wel het eerstvolgende hogere functiejaar."

Lagere indeling

Bij een lagere indeling kan je een persoonlijke toeslag (PT) krijgen. Deze toeslag wordt behandeld als salaris en telt dus gewoon mee. cao-loonsverhogingen gaan hier ook over. Het cao-artikel is:

"Indien een werknemer wordt ingedeeld in een lagere functiegroep, wordt hij ingedeeld in de bij zijn indeling passende salarisgroep, zodanig dat zijn nieuwe salaris minimaal gelijk is aan zijn feitelijke salaris. Blijkt dat het feitelijke salaris van de werknemer valt tussen de tabelsalarissen van twee opeenvolgende functiejaren dan wordt het salaris toegekend corresponderend met het tabelsalaris van het lagere functiejaar; waarbij het verschil tussen het (lagere) tabelsalaris en het feitelijke salaris zal worden toegekend in de vorm van een persoonlijke toeslag (PT). Over de persoonlijke toeslag zullen de collectieve salarisverhogingen worden toegekend. Individuele salarisverhogingen zullen met een persoonlijke toeslag worden verrekend."

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

Metaal en techniek functiehandboek

 • Wat is het Functiehandboek?

  Het functiehandboek omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek.

  Iedere werkgever in de Metaal en Techniek is verplicht om de aanwezige functies in zijn bedrijf in te delen. Die indeling moet aan alle werknemers bekend zijn gemaakt. In de praktijk blijkt de functie-indeling in veel bedrijven nog onduidelijk te zijn. Het functiehandboek kan hierin een goed hulpmiddel zijn. Het omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek en is het resultaat van een studie door werknemers en werkgeversorganisaties naar de meest voorkomende functies binnen deze sector. Na het opstellen van de lijst met functies, is die lijst voorzien van functiebeschrijvingen. Download hier het functiehandboek.

 • Wie speelt een rol in de invoering van het Functiehandboek?

  Bij de invoering en actualisatie van Bij de vaststelling van het Functiehandboek zijn zowel CNV Metaaltechniek betrokken geweest als de OR en PVT.

  CNV Metaaltechniek is betrokken geweest bij de vaststelling van het functiehandboek en de bijbehorende procedures.  Dit alles is vastgelegd in de cao's Metaal en Techniek. Cao-afspraken gaan voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De OR komt kijken op het moment dat het functiehandboek ingevoerd wordt. Zij hebben de meest krachtige bevoegdheid, het instemmingsrecht om het handboek in te voeren. Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) lijkt in veel opzichten op een OR, maar heeft een wat minder sterke juridische positie. 

  Meer over de rol van CNV Metaaltechniek, OR en/of PVT

 • Wat voor salaris hoor ik te krijgen?

  In de cao is je salaris gekoppeld aan een functiegroep.

  Volgens de functie-indeling wordt een minimum salaris vastgesteld dat je hoort te verdienen, dit wordt een salarisgroep genoemd. Je salarisgroep is gekoppeld aan je functiegroep. De functiegroepen en salarisgroepen zijn als volgt met elkaar gekoppeld:

  • Functiegroep 2 - Salarisgroep A
  • Functiegroep 3 - Salarisgroep B
  • Functiegroep 4 - Salarisgroep C
  • Functiegroep 5 - Salarisgroep D
  • Functiegroep 6 - Salarisgroep E
  • Functiegroep 7 - Salarisgroep F
  • Functiegroep 8 - Salarisgroep G
  • Functiegroep 9 - Salarisgroep H
  • Functiegroep 10 - Salarisgroep I
  • Functiegroep 11 - Salarisgroep J

  In de Metaal en Techniek zijn er 3 manieren om een salaris vast te stellen:

  • Beloning volgens cao
  • Beloning volgens een eigen bedrijfsloonsysteem
  • Individuele beloning

  Meer over salarissen

 • Heb ik een salarisgarantie?

  In artikel 36 van de cao’s Metaal en Techniek is een salarisgarantie vastgelegd.

  Dit houdt in dat als het functiehandboek ingevoerd wordt, dit in elk geval geen negatieve invloed heeft op je salaris, ook al wordt je in een hogere of lagere salarisgroep ingedeeld. In het eerste geval, zal je loon er niet bijzonder veel op vooruitgaan maar weet je dat je zicht hebt op verbetering. En in het geval van een lagere salarisschaal zal er een persoonlijke toeslag aan je salaris worden toegevoegd zodat je hetzelfde loon houdt. 

  Meer over artikel 36A en jouw salarisgarantie