Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Functiehandboek

Indeling en salaris

In de cao is je salaris gekoppeld aan een functiegroep. Volgens de functie-indeling wordt een minimum salaris vastgesteld dat je hoort te verdienen, dit wordt een salarisgroep genoemd. Functiegroep en salarisgroep zijn als volgt met elkaar gekoppeld:

 • Functiegroep 2 - Salarisgroep A
 • Functiegroep 3 - Salarisgroep B
 • Functiegroep 4 - Salarisgroep C
 • Functiegroep 5 - Salarisgroep D
 • Functiegroep 6 - Salarisgroep E
 • Functiegroep 7 - Salarisgroep F
 • Functiegroep 8 - Salarisgroep G
 • Functiegroep 9 - Salarisgroep H
 • Functiegroep 10 - Salarisgroep I
 • Functiegroep 11 - Salarisgroep J

Drie salarissystemen in de Metaal en Techniek

In de Metaal en Techniek zijn er op hoofdlijnen 3 salarissystemen te onderscheiden:

1. Beloning volgens cao
2. Beloning volgens een eigen bedrijfsloonsysteem
3. Individuele beloning

Beloning volgens cao

Beloning volgens cao gaat door middel van de cao-salaristabel. De cao-salaristabel is een minimumtabel. Dit betekent dat je wel meer maar zeker niet minder uitbetaald mag krijgen. De tabel in de CAO bevat de schaalsalarissen per maand of per vier-weken, geldend voor een bepaalde periode. Met andere woorden, gedurende de looptijd van de cao. De tabel heeft betrekking op de ‘vakvolwassen’ medewerkers. Voor werknemers die op grond van hun leeftijd nog niet vakvolwassen zijn en werken volgens een zogenaamde jeugdschaal of leeftijdsschaal, gelden andere bedragen.

Beloning volgens bedrijfsloonsysteem

Veel bedrijven in de Metaal en Techniek hanteren een 'eigen' salaristabel. Dat wil zeggen dat de bedragen die in de tabel zijn opgenomen in positieve zin afwijken van die vermeld in de salaristabel uit de cao. Hiervoor kunnen verschillende redenen voor zijn zoals schaarste op de arbeidsmarkt, concurrentie of een historisch gegroeide situatie. Op bedrijfsniveau mogen afwijkende afspraken worden gemaakt door de vakbonden en bedrijfsdirecties. De regels bij het indelen van functies, zijn voor een bedrijfsloontabel en de cao-tabel gelijk.

Individuele beloning

Een derde mogelijkheid is dat de werkgever met de individuele werknemer een bepaald salaris is overeengekomen, zonder dat er sprake is van een eigen salaristabel. Met name bij bedrijven met weinig medewerkers zal dit veel voorkomen. Hier geldt ook dat een individueel overeengekomen salaris niet lager mag zijn dan het cao-salaris die hoort bij de functiegroep. De invoering van het handboek functie-indeling voor de Metaal en Techniek kan in dergelijke gevallen aanleiding geven tot discussie over de salarisbetalingen.

Voorbeeld bedrijf 'De Sleutelaar':

Het bedrijf  'De Sleutelaar' heeft vijf mensen in dienst. De beloning varieert van 2000 tot 3000 euro bruto per maand. De beloning is op individuele basis geregeld. Dat wil zeggen dat bij indiensttreding met de werkgever per persoon een salaris is afgesproken. Indeling  van het functiehandboek levert op dat de vijf werknemers hetzelfde werk verrichten. Ook is sprake van een gelijke ervaring in de functie. Toch is er een verschil in beloning. Dit kan ontstaan omdat de werknemers zelf hebben onderhandeld over hun meerdere salaris.

Opvatting van CNV Metaaltechniek

Het is erg belangrijk dat je weet in welke functiegroep jouw werkzaamheden of functie valt. Op die manier je kan bepalen wat je minimaal aan salaris moet hebben. Onderbetaling komt vaak voor bij jongeren en bij monteurs. Bij de laatste groep bijvoorbeeld in combinatie met het aftrekken van franchise reisuren. CNV Metaaltechniek is voorstander van het invoeren van bedrijfsloontabellen bij bedrijven waar alleen individuele salarissen zijn. Een eigen salaristabel in combinatie met het handboek functie-indeling voor de Metaal en Techniek maakt de individuele beloningsverschillen voor iedereen inzichtelijk en verdedigbaar. Neem bij invoering van loontabellen contact op met de vakgroep CNV Metaaltechniek. Die heeft veel ervaring met dergelijke trajecten en kan dan ook als adviseur en onderhandelaar optreden.

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting

Metaal en techniek functiehandboek

 • Wat is het Functiehandboek?

  Het functiehandboek omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek.

  Iedere werkgever in de Metaal en Techniek is verplicht om de aanwezige functies in zijn bedrijf in te delen. Die indeling moet aan alle werknemers bekend zijn gemaakt. In de praktijk blijkt de functie-indeling in veel bedrijven nog onduidelijk te zijn. Het functiehandboek kan hierin een goed hulpmiddel zijn. Het omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek en is het resultaat van een studie door werknemers en werkgeversorganisaties naar de meest voorkomende functies binnen deze sector. Na het opstellen van de lijst met functies, is die lijst voorzien van functiebeschrijvingen. Download hier het functiehandboek.

 • Wie speelt een rol in de invoering van het Functiehandboek?

  Bij de invoering en actualisatie van Bij de vaststelling van het Functiehandboek zijn zowel CNV Metaaltechniek betrokken geweest als de OR en PVT.

  CNV Metaaltechniek is betrokken geweest bij de vaststelling van het functiehandboek en de bijbehorende procedures.  Dit alles is vastgelegd in de cao's Metaal en Techniek. Cao-afspraken gaan voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De OR komt kijken op het moment dat het functiehandboek ingevoerd wordt. Zij hebben de meest krachtige bevoegdheid, het instemmingsrecht om het handboek in te voeren. Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) lijkt in veel opzichten op een OR, maar heeft een wat minder sterke juridische positie. 

  Meer over de rol van CNV Metaaltechniek, OR en/of PVT

 • Wat voor salaris hoor ik te krijgen?

  In de cao is je salaris gekoppeld aan een functiegroep.

  Volgens de functie-indeling wordt een minimum salaris vastgesteld dat je hoort te verdienen, dit wordt een salarisgroep genoemd. Je salarisgroep is gekoppeld aan je functiegroep. De functiegroepen en salarisgroepen zijn als volgt met elkaar gekoppeld:

  • Functiegroep 2 - Salarisgroep A
  • Functiegroep 3 - Salarisgroep B
  • Functiegroep 4 - Salarisgroep C
  • Functiegroep 5 - Salarisgroep D
  • Functiegroep 6 - Salarisgroep E
  • Functiegroep 7 - Salarisgroep F
  • Functiegroep 8 - Salarisgroep G
  • Functiegroep 9 - Salarisgroep H
  • Functiegroep 10 - Salarisgroep I
  • Functiegroep 11 - Salarisgroep J

  In de Metaal en Techniek zijn er 3 manieren om een salaris vast te stellen:

  • Beloning volgens cao
  • Beloning volgens een eigen bedrijfsloonsysteem
  • Individuele beloning

  Meer over salarissen

 • Heb ik een salarisgarantie?

  In artikel 36 van de cao’s Metaal en Techniek is een salarisgarantie vastgelegd.

  Dit houdt in dat als het functiehandboek ingevoerd wordt, dit in elk geval geen negatieve invloed heeft op je salaris, ook al wordt je in een hogere of lagere salarisgroep ingedeeld. In het eerste geval, zal je loon er niet bijzonder veel op vooruitgaan maar weet je dat je zicht hebt op verbetering. En in het geval van een lagere salarisschaal zal er een persoonlijke toeslag aan je salaris worden toegevoegd zodat je hetzelfde loon houdt. 

  Meer over artikel 36A en jouw salarisgarantie