Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaal en techniek

Functiehandboek

Iedere werkgever in de Metaal en Techniek is verplicht om de aanwezige functies in zijn bedrijf in te delen. Die indeling moet aan alle werknemers bekend zijn gemaakt. In de praktijk blijkt de functie-indeling in veel bedrijven nog onduidelijk te zijn. 

Het Handboek functie-indeling voor de Metaal en Techniek bevat de functies in de Metaal en Techniek. Dit aantal is het resultaat van een studie door werknemers en werkgeversorganisaties naar de meest voortkomende functies binnen de metaal en techniek. 

Nadat de lijst met functies is opgesteld, zijn vervolgens functiebeschrijvingen gemaakt. Je kunt het functiehandboek hieronder downloaden.

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting

Metaal en techniek functiehandboek

 • Wat is het Functiehandboek?

  Het functiehandboek omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek.

  Iedere werkgever in de Metaal en Techniek is verplicht om de aanwezige functies in zijn bedrijf in te delen. Die indeling moet aan alle werknemers bekend zijn gemaakt. In de praktijk blijkt de functie-indeling in veel bedrijven nog onduidelijk te zijn. Het functiehandboek kan hierin een goed hulpmiddel zijn. Het omvat de aanwezige functies in de Metaal en Techniek en is het resultaat van een studie door werknemers en werkgeversorganisaties naar de meest voorkomende functies binnen deze sector. Na het opstellen van de lijst met functies, is die lijst voorzien van functiebeschrijvingen. Download hier het functiehandboek.

 • Wie speelt een rol in de invoering van het Functiehandboek?

  Bij de invoering en actualisatie van Bij de vaststelling van het Functiehandboek zijn zowel CNV Metaaltechniek betrokken geweest als de OR en PVT.

  CNV Metaaltechniek is betrokken geweest bij de vaststelling van het functiehandboek en de bijbehorende procedures.  Dit alles is vastgelegd in de cao's Metaal en Techniek. Cao-afspraken gaan voor het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR). De OR komt kijken op het moment dat het functiehandboek ingevoerd wordt. Zij hebben de meest krachtige bevoegdheid, het instemmingsrecht om het handboek in te voeren. Een personeelsvertegenwoordiging (PVT) lijkt in veel opzichten op een OR, maar heeft een wat minder sterke juridische positie. 

  Meer over de rol van CNV Metaaltechniek, OR en/of PVT

 • Wat voor salaris hoor ik te krijgen?

  In de cao is je salaris gekoppeld aan een functiegroep.

  Volgens de functie-indeling wordt een minimum salaris vastgesteld dat je hoort te verdienen, dit wordt een salarisgroep genoemd. Je salarisgroep is gekoppeld aan je functiegroep. De functiegroepen en salarisgroepen zijn als volgt met elkaar gekoppeld:

  • Functiegroep 2 - Salarisgroep A
  • Functiegroep 3 - Salarisgroep B
  • Functiegroep 4 - Salarisgroep C
  • Functiegroep 5 - Salarisgroep D
  • Functiegroep 6 - Salarisgroep E
  • Functiegroep 7 - Salarisgroep F
  • Functiegroep 8 - Salarisgroep G
  • Functiegroep 9 - Salarisgroep H
  • Functiegroep 10 - Salarisgroep I
  • Functiegroep 11 - Salarisgroep J

  In de Metaal en Techniek zijn er 3 manieren om een salaris vast te stellen:

  • Beloning volgens cao
  • Beloning volgens een eigen bedrijfsloonsysteem
  • Individuele beloning

  Meer over salarissen

 • Heb ik een salarisgarantie?

  In artikel 36 van de cao’s Metaal en Techniek is een salarisgarantie vastgelegd.

  Dit houdt in dat als het functiehandboek ingevoerd wordt, dit in elk geval geen negatieve invloed heeft op je salaris, ook al wordt je in een hogere of lagere salarisgroep ingedeeld. In het eerste geval, zal je loon er niet bijzonder veel op vooruitgaan maar weet je dat je zicht hebt op verbetering. En in het geval van een lagere salarisschaal zal er een persoonlijke toeslag aan je salaris worden toegevoegd zodat je hetzelfde loon houdt. 

  Meer over artikel 36A en jouw salarisgarantie