Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaal en techniek

Cao en metaal in Nederland

In Nederland zijn er twee bedrijfstakken die allebei met de metaal te maken hebben. De ene bedrijfstak is Metaal en Techniek (in de volksmond kleinmetaal) en de andere bedrijfstak is Metalektro (in de volksmond grootmetaal).

Onder de Metaal en Techniek vallen vijf cao's:
 • Cao Metaalbewerking
 • Cao Technische Installatie
 • Cao Isolatie
 • Cao Carrosserie
 • Cao Goud en Zilver

In de Metalelektro is er sprake van één cao:

 • Cao Metalektro

Toepassing cao Metaalbewerking en cao Metalektro

De cao Metaalbewerking uit de bedrijfstak Metaal en Techniek en de cao Metalektro zijn met elkaar verbonden als het gaat om de werkzaamheden en het aantal arbeidsuren wat een bedrijf heeft. Als de werkzaamheden onder de werkingssfeer van de beide cao’s passen, wordt er gekeken naar de arbeidsuren. Het gemiddelde aantal arbeidsuren bepaalt welke van deze twee cao’s van toepassing is. De grens ligt bij 1200 arbeidsuren per week. Dit betekent dat bij meer dan 31 werknemers in een bedrijf, het bedrijf in aanmerking komt voor de cao Metalektro. Daarna moet het bedrijf voldoen aan een onafgebroken periode van waarin er respectievelijk tenminste 2000 of 3000 arbeidsuren gemaakt worden. Voldoet het bedrijf aan de norm over de periode van drie jaar, dan is de cao Metalektro van toepassing. Voldoet het bedrijf er niet aan, dan is de cao Metaal en Techniek van toepassing.

Overeenkomsten tussen de bedrijfstakken Metaal en Techniek en Metalektro

Overkomst van de bedrijfstak (cao) Metaal en Techniek naar de bedrijfstak (cao) Metalektro
(van minder dan 1.200 uur naar 1.200 uren of meer):
 • na 3 jaar ononderbroken tenminste 1.200 uur, of
 • na 2 jaar ononderbroken tenminste 2.000 uur, of
 • na 1 jaar ononderbroken tenminste 3.000 uur.

Overkomst van de bedrijfstak (cao) Metalektro naar de bedrijfstak (cao) Metaal en Techniek
(van 1.200 uur of meer naar minder uren):
 • na 3 jaar ononderbroken minder dan 1.200 uur, of
 • na 2 jaar ononderbroken minder dan 800 uur, of
 • na 1 jaar ononderbroken minder dan 400 uur.

Dispensatiebedrijven

In 1985 is het onderscheid en de indelingseisen voor de cao Metaal en techniek definitief afgesproken. De bedrijven die op dat moment qua grootte eigenlijk onder de cao Metalektro hadden moeten vallen, mochten hun keus maken welke cao zij wilden toepassen. Een flink aantal bedrijven heeft gekozen om de cao Metaal en Techniek toe te blijven passen. Deze bedrijven zijn de zogenaamde 'gedispenseerde bedrijven'. Hierna was er voor de bedrijven geen keus meer mogelijk en worden de werkingssfeerbepalingen toegepast. Bedrijven die twijfelen kunnen een werkingssfeeronderzoek laten plaatsvinden.

Word nu lid van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen 
 • Rechtshulp voor werk en privé 
 • Hulp bij je belastingaangifte 
 • Korting op verzekeringen 
 • Informatie en advies bij ziekte

 

Word lid met 50% korting