Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Zaterdag werken

Het dagvenster loopt van maandag tot en met vrijdag. Als regel wordt er op zaterdag niet gewerkt. Als incidenteel op zaterdag wordt gewerkt, kan de werknemer dit compenseren door een hele vrije dag in de week daaropvolgend. Uiteraard wordt voor de zaterdag het overurentarief betaald.

Voor garagebedrijven geldt een aparte regeling voor de zaterdag. Die staat vermeld in artikel 25 lid 7 van de cao voor het motorvoertuigen - en tweewielerbedrijf.

Enkele voorwaarden hierbij zijn:

Meer informatie over Zaterdag werken

Zondag werken

In principe wordt er op zondag niet gewerkt, tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de werknemer ermee instemt.

Meer informatie over Zondag werken

Zorgverlof

Als je moet zorgen voor een ziek kind, partner of ouder kan je zorgverlof opnemen. Er bestaat kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Meer informatie over Zorgverlof