Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Tijd kopen door oudere werknemers

Als je 50 jaar of ouder bent, kun je je salarisverhoging geheel of gedeeltelijk omzetten in ten hoogste 22 dagen extra vrije tijd. Als je nog meer vrije tijd wilt, kan dit uitsluitend in overleg met je werkgever (artikel 41 van de cao). Het is belangrijk dat op je salarisstrook staat dat je salaris hebt ingeruild voor meer vrije tijd. Dit gaat in de vorm van een bruto korting, die overeenkomt met het deel van de salarisverhoging dat in vrije tijd wordt omgezet.

Voorbeeld: Hoeveel tijd krijg ik voor 1 procent loonsverhoging?

De berekening van de hoeveelheid vrije tijd die per salarisverhoging maximaal kan worden verkregen, gaat als volgt (zie ook bijlage 4b van de cao):
  • oude salaris + salarisverhoging = nieuw salaris
  • 100 procent - (oud salaris / nieuw salaris) x 100 procent = maximaal omzettingspercentage
  • maximaal omzettingspercentage x 19,76 = maximale hoeveelheid vrije tijd

Voorbeeldberekening omzetting salarisverhoging in vrije tijd:

Het salaris bedraagt op december 2007 1800 euro. De verhoging per 1 januari 2008 is 1 procent. Dit resulteert in een salaris van 1800 euro + 18 euro = 1818 euro. Het omzettingspercentage is dan: 100 procent - (1800/1818) x 100 procent = 0,99 procent. Dus: 0,99 x 19,76 = 19,56 uur (1 Procent loonsverhoging levert dus 19,56 uur vrije tijd op).
Meer informatie over Tijd kopen door oudere werknemers