Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Reiskosten

Als je voor je werkgever moet reizen, krijg je een reiskostenvergoeding. Dit staat in de cao's voor de Metaal en Techniek. Maak je gebruik van het openbaar vervoer? Dan worden de werkelijk gemaakte kosten op basis van de laagste klasse vergoed. Als je gebruik maakt van eigen vervoer, dan krijg je een redelijke vergoeding. Dit zal per bedrijf overeengekomen worden. Je krijgt geen reiskostenvergoeding als je werkgever vervoer regelt.

Meer informatie over Reiskosten

Reisuren

Als je geen vaste werkplek hebt, maar op locatie aan een klus werkt, maak je reisuren als je van je huis naar je werkplek gaat. Meer informatie over Reisuren

Reisuren aftrek

De cao’s voor de Metaal en Techniek kennen geen standaard aftrek voor reisuren. Het is dus niet zo dat er standaard 30 minuten van een enkele reis (of een uur per dag) mag worden afgetrokken. Het hangt af van de arbeidsovereenkomst, de woonplaats en de plaats waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan. Meer informatie over Reisuren aftrek

Reisuren vergoeding

Als je een klus op locatie uitvoert en hier meer reisuren voor nodig hebt dan als je op een vaste werkplek zou werken, worden deze reisuren vergoed. De tijd die niet als reistijd geldt, wordt franchise genoemd. Deze tijd is voor eigen rekening.

Meer informatie over Reisuren vergoeding

Reisurenvergoeding in tijd

Je mag de reisurenvergoeding ook in tijd vergoeden. Zodra de gewerkte tijd (inclusief de pauze) en de reistijd (exclusief de franchise) meer is dan 10,5 uur per dag, heb je recht om de meeruren om te zetten in vrije tijd. Het maximum is 6 dagen per jaar. De compensatie voor reistijd en overuren kan samen niet meer dan 12 dagen per jaar zijn. Meer informatie over Reisurenvergoeding in tijd

Reorganisatie

Er is sprake van een reorganisatie als:
  • De werkgever het aantal arbeidsplaatsen drastisch wil verminderen.
  • De werkgever andere plannen heeft die een negatieve invloed hebben op de werkgelegenheid en mensen daardoor hun baan dreigen te verliezen.
Is er sprake van een reorganisatie bij jouw werkgever? Geef dit door aan CNV Metaaltechniek. Als er 20 of meer mensen in het bedrijf werken, dan is de werkgever verplicht de vakbonden, waaronder CNV Metaaltechniek, te informeren.

Lees meer over de oorzaken en gevolgen van een reorganisatie

Meer informatie over Reorganisatie