Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Periodiek

Zie de toelichting onder ‘functiejaren’. Meer informatie over Periodiek

Ploegendienst

Werken in ploegendienst betekent werken op wisselende tijden volgens een vast rooster. De werktijden van twee of meer (groepen) werknemers sluiten op elkaar aan. De werktijden kunnen alleen overlappen voor de overdacht van werk of als een tijdsblok meer dan 13 uur duurt. Werknemers wisselen regelmatig van dienst gedurende langere termijn. Voor werken in ploegendienst moet een toeslag worden betaald van 14 procent van het maandsalaris of van het vierwekensalaris.

In de cao staat niet vermeld voor welke situatie deze 14 procent geldt. CNV Metaaltechniek is van mening dat dit alleen voor een tweeploegendienst geldt. Als er sprake is van een drie-, vier- of een vijfploegendienst, dan is een hogere toeslag heel normaal. Als je werkgever voor een drie-, vier- of vijfploegendienst toch de 14 procent wil toepassen, neem dan contact op met CNV Metaaltechniek.

Meer informatie over Ploegendienst

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een proeftijd opgenomen. Dit is een korte periode aan het begin van de arbeidsovereenkomst om kennis met elkaar te maken en over en weer te bekijken of de werkzaamheden bevallen. In de proeftijd mag de werkgever je ontslaan en kun je zelf ontslag nemen zonder een opzegtermijn (dus per direct). In de cao is bepaald dat de proeftijd niet langer dan 2 maanden mag zijn. Een kortere of geen proeftijd mag, maar dat moet schriftelijk worden overeengekomen. In de Wet Werk en Zekerheid is de proeftijd gewijzigd: bij een contract voor 6 maanden of minder mag geen proeftijd in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Meer informatie over Proeftijd

Provisieregeling

Als de hoogte van je inkomen afhankelijk is van je prestaties, spreek je van een provisieregeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor autoverkopers die een bepaald aantal auto's moeten verkopen. Op grond van de verkoopresultaten krijgen ze dan provisie. Onder provisie wordt niet verstaan:

  • Het inkomensbestandsdeel met een vast periodiek karakter zoals een dertiende maand, vaste eindejaarsuitkering of een gegarandeerde bonus.
  • Het inkomensbestanddeel dat voortkomt uit een beloningssysteem dat een onderneming hanteert, zoals stukloon en beloning naar inzet (merit rating).
  • Een variabel inkomensbestanddeel waarvan de omvang niet alleen is afgestemd op de prestatie van de werknemer.
Meer informatie over Provisieregeling