Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Overwerk in tijd en geld

Wanneer de overuren in tijd worden opgenomen en de toeslag wordt uitbetaald, worden de overurenpercentages verlaagd met de waarde van een normaal uur, 0,607 procent bij een maandsalaris en 0,658 procent bij een vierwekensalaris.

Voorbeeld bij een bruto maandsalaris van 2000 euro
Een normaal uur is 0,607 procent van het maandsalaris: = 12,14 euro
Eerste 2 uur: 0,78 procent x 2.000 euro = 15,60  euro (per uur)
De toeslag is het verschil tussen 15,60 euro en 12,14 euro = 3,46 euro (per uur) Dit krijg je dus per uur uitbetaald.

Voorbeeld bij een bruto vierwekensalaris van 1.900 euro
Een normaal uur is 0,658 procent van het vierwekensalaris: = 12,50 euro
Eerste 2 uur: 0,84 procent x 2.000 euro = 15,96 euro (per uur)
De toeslag is het verschil tussen 15,96 euro en 12,50 euro = 3,46 euro (per uur)

Meer informatie over Overwerk in tijd en geld

Overwerken bij parttime werken

Zodra een deeltijder meer uren maakt dan in het dienstrooster staat, gaan de overuren in. Dus als je 20 uur werkt, krijg je het eenentwintigste uur als overuur betaald.

Meer informatie over Overwerken bij parttime werken

Overwerkvergoeding

In veel bedrijven in de Metaal en Techniek wordt het overwerk vaak in een percentage per uur uitgedrukt. Op basis van de afgesproken uurwaarde zijn de vergoedingen voor overuren eenvoudig om te rekenen naar een toeslag per uur. De uurwaarde is gebaseerd op een werkweek van gemiddeld 38 uur. Een normaal uur is 0,607 procent van het maandsalaris; de eerste 2 overuren zijn 0,78 procent. Als je 0,78 procent deelt door 0,607 procent levert dat 128 procent op. Dat betekent dat je voor de eerste 2 overuren naast het uurloon minimaal 28 procent toeslag moet hebben. 

Meer informatie over Overwerkvergoeding

Overwerkverplichting

Overwerken gebeurt in overleg tussen werknemer en werkgever. Alleen de eerste 10 uur in een periode van 4 weken kunnen door de werkgever worden verplicht. Hierbij moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Bij calamiteiten (boeteclausules of onevenredige schade) kan overwerken wel worden verplicht. Medewerkers ouder dan 55 jaar of jonger dan 18 jaar kunnen niet worden verplicht tot overwerken. Als je op een project werkt en samen reist en je bent de enige van de ploeg die niet overwerkt, dan hoeft je werkgever niet voor vervoer te zorgen. Uren gewerkt tijdens een consignatiedienst (pieperdienst, storingsdienst) worden ook aangemerkt als overuren en moeten als zodanig worden betaald.

Meer informatie over Overwerkverplichting