Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Nationale feestdag 5 mei

In de cao-artikel 19  staat: “Indien (in enig jaar) 5 mei door cao-partijen uitgeroepen wordt tot nationale feestdag waarop geen arbeid wordt verricht, dan zal (in dat jaar) de 24e vakantiedag collectief worden vastgesteld op 5 mei als deze valt op een dag waarop de werknemer volgens zijn dienstrooster arbeid zou verrichten.” Als de cao-partijen 5 mei in een jaar niet collectief aanwijzen als nationale feestdag, dan is het een normale werkdag. Bij vrijaf wordt 5 mei afgeschreven van het tegoed aan vakantiedagen. Dit is in de cao van 1996 als zodanig vastgesteld omdat er toen jaarlijks een extra vakantiedag is toegekend.

Meer informatie over Nationale feestdag 5 mei