Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Kaderlid vakbond

Je krijgt als kaderlid van CNV Vakmensen met doorbetaling van salaris verlof voor de vergaderingen van:

Meer informatie over Kaderlid vakbond

Kort verlof en bijzonder verlof

In artikel 61 van de cao's voor de Metaal en Techniek staat een overzicht van de situaties waarin je vrij krijgt met behoud van loon (kort verlof). Dit zijn de belangrijkste:
  • overlijden van partner of inwonend kind (vier aaneengesloten dagen)
  • huwelijk of partnerregistratie van jezelf (twee aaneengesloten dagen)
Je hebt recht op één dag voor:
  • bevalling van partner. Ga je zelf bevallen dan gaat het om zwangerschaps- en ouderschapsverlof
  • adoptie door jezelf en je partner
  • huwelijk van naaste familie
  • overlijden van naaste familie
  • begrafenis van naaste familie
  • 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders of schoonouders

Je hebt alleen recht op dit verlof als één van bovenstaande zaken op een werkdag gebeurt. Indien b.v. een van de gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn tot kort verlof in de vakantie of op een vrije dag valt, heb je na afloop van de vakantie of de vrije dag geen recht meer op kort verlof dagen tenzij verlof ten gevolge van de gebeurtenis alsnog noodzakelijk is.

Meer informatie over Kort verlof en bijzonder verlof

Kraamverlof

Als partner heb je recht op 2 dagen kraamverlof. Deze staan niet in de cao, maar wel in het Burgerlijk Wetboek. Het bijzonder verlof is geregeld in artikel 62 van de cao en heeft betrekking op werkzaamheden als kaderlid van de bond. Als je kind thuis wordt geboren, moet je het kraamverlof in de eerste 4 weken na de geboorte opnemen. Als je kind in het ziekenhuis wordt geboren, neem je het verlof op in de 4 weken na de thuiskomst van de baby uit het ziekenhuis. Het kabinet heeft besloten dat het kraamverlof wordt uitgebreid. Naast de 2 betaalde dagen kraamverlof komen er 3 onbetaalde dagen bij. Deze dagen mag een werkgever niet weigeren. Het betreft nog een wetsvoorstel. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe regeling ingaat.

Meer informatie over Kraamverlof