Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Inleenkracht, vakkracht

Op de inleenkracht of vakkracht zijn de bepalingen over de salaristabellen, vakantie- en seniorendagen, de vakantiebijslag, minimumvakantiebijslag  en werktijden van de cao Metaal en Techniek van toepassing. De (inlenende) werkgever moet  een verklaring vragen aan de uitzendwerkgever dat de wettelijke bepalingen conform arbeidsvoorwaarden in de cao worden toegepast. Deze aparte verklaring is niet vereist als de uitzendwerkgever NEN-gecertificeerd is. Een vakkracht is  een werknemer die in het bezit is van een voor de functie relevant VMBO-diploma of een in het buitenland voor de functie relevant verkregen diploma op gelijk of gelijkwaardig niveau. Meer informatie over Inleenkracht, vakkracht