Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Dagvenster

In de cao's Metaal en Techniek is een dagvenster afgesproken. Het dagvenster loopt van 06.00 uur tot 18.00 uur (artikel 17 lid 2 a). Voor uren buiten het dagvenster (avond en nacht) geldt een extra vergoeding (artikel 42a). De uren van 18.00 uur tot 21.00 uur leveren een toeslag van 15 procent op: 0,09 procent van het maandsalaris per uur of 0,1 procent van het vierwekensalaris per uur. De uren van 21.00 tot 24.00 leveren een toeslag van 30 procent op: 0,18 procent van het maandsalaris per uur en 0,2 procent van het vierwekensalaris per uur. De uren tussen 24.00 uur en 06.00 uur leveren een toeslag van 50 procent op: 0,3 procent van het maandsalaris per uur en 0,33 procent van het vierwekensalaris per uur.

NB.: Voor werknemers op benzinestations geldt het dagvenster niet. Voor hen gelden lagere toeslagen. Dit staat vermeld in artikel 80 lid 5 in het B-deel van de cao motorvoertuigen.

Meer informatie over Dagvenster

Deeltijdwerk

Je werkgever moet voor jouw verzoek om deeltijd te werken serieus nagaan of er mogelijkheden zijn om het verzoek tegemoet te komen. Als je werkgever geen mogelijkheden ziet jouw verzoek in te willigen dan moet hij dit beargumenteerd aan jou meedelen. 
Meer informatie over Deeltijdwerk

Dienstrooster

De cao's Metaal en Techniek spreken over een dienstrooster. Dat is het schema waarin je werktijd en je adv-tijd staan. Een dienstrooster moet minimaal een maand van tevoren bekend zijn. De werkgever overlegt met de werknemer over het dienstrooster en houdt, voor zover redelijk mogelijk, rekening met je omstandigheden. Als je vindt dat je werkgever daarmee onvoldoende rekening houdt, kun je bezwaar maken en in beroep gaan bij de Stichting Vakraad Metaal en Techniek. Neem in dat geval contact met ons op. 

Meer informatie over Dienstrooster