Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Cao Kleinmetaal

Cao Kleinmetaal is een van de namen die nog wel eens wordt gebruikt voor de cao's in de Metaal en Techniek. Cao Kleinmetaal is echter een naam die officieel al lang niet meer wordt gebruikt. De Metaal- en Technische Bedrijfstakken worden sinds een paar jaar officieel ‘Metaal en Techniek’ genoemd. Het is een verzameling een zestal cao's:
 
Meer informatie over Cao Kleinmetaal

Cao Metaal

De term cao Metaal wordt gebruikt voor de cao Metaal en Techniek en de cao Metalektro oftewel de grootmetaal. 

Meer informatie over Cao Metaal

Cao Metaal en Techniek

Cao Metaal en Techniek staat voor de cao die geldt voor de metaalbewerkingsbedrijven, installatiebedrijven, isoleerbedrijven, goud- en zilversmeden en de carrosseriebedrijven. De cao Metaal en Techniek is daarmee van toepassing op circa 320.000 werknemers en een van de grootste cao's in Nederland. De cao staat ook wel bekend als de cao metaaltechniek of de cao kleinmetaal. De officiële naam is echter cao Metaal en Techniek. Meer informatie over Cao Metaal en Techniek

Consignatiedienst

Consignatiedienst is hetzelfde als storingsdienst. Zie de toelichting onder ‘storingsdienst’. Meer informatie over Consignatiedienst

Contract voor bepaalde tijd

In de cao Metaal en Techniek is de duur van de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geregeld. In de Wet Werk en Zekerheid is een bepaling opgenomen waarbij de maximale duur van de contracten voor bepaalde tijd wordt beperkt tot 24 maanden. Afwijking van deze duur is mogelijk bij cao maar daarvoor gelden strenge voorwaarden. Daarnaast moet een werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum aangeven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. 

Meer informatie over Contract voor bepaalde tijd