Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

Bedrijfsraad

Stichting Bedrijfsraad sluit voor de bedrijfstak Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven een arbeidsvoorwaarden-cao, regelingen met betrekking tot pensioenen, opleiding en ontwikkeling af en ontwikkelt beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen.

Meer informatie over Bedrijfsraad

Bijbanen

Het is volgens artikel 26 van de cao niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming werk voor anderen te doen als dat concurrerend is voor de bedrijfstak en/of indien het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. Meer informatie over Bijbanen