Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Vakantiegeld

De vakantietoeslag bedraagt 8 procent van het jaarsalaris. Buiten beschouwing blijven overwerk, reisuren, onkostenvergoedingen, dertiende maand en winstdelingsregelingen. De vakantietoeslag wordt berekend over de periode van 1 juli tot en met 30 juni voorafgaande aan de uitbetaling. De vakantietoeslag moet voor 30 juni zijn betaald of bij het einde van het dienstverband.