Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Overwerkverplichting

Overwerken gebeurt in overleg tussen werknemer en werkgever. Alleen de eerste 10 uur in een periode van 4 weken kunnen door de werkgever worden verplicht. Hierbij moet rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Bij calamiteiten (boeteclausules of onevenredige schade) kan overwerken wel worden verplicht. Medewerkers ouder dan 55 jaar of jonger dan 18 jaar kunnen niet worden verplicht tot overwerken. Als je op een project werkt en samen reist en je bent de enige van de ploeg die niet overwerkt, dan hoeft je werkgever niet voor vervoer te zorgen. Uren gewerkt tijdens een consignatiedienst (pieperdienst, storingsdienst) worden ook aangemerkt als overuren en moeten als zodanig worden betaald.

Lees meer over overwerken