Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Contract voor bepaalde tijd

In de cao Metaal en Techniek is de duur van de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geregeld. In de Wet Werk en Zekerheid is een bepaling opgenomen waarbij de maximale duur van de contracten voor bepaalde tijd wordt beperkt tot 24 maanden. Afwijking van deze duur is mogelijk bij cao maar daarvoor gelden strenge voorwaarden. Daarnaast moet een werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk een maand voor de einddatum aangeven of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. 

Lees meer over verschillende contractsoorten