Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Bijbanen

Het is volgens artikel 26 van de cao niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming werk voor anderen te doen als dat concurrerend is voor de bedrijfstak en/of indien het bedrijfsbelang zich daartegen verzet.