Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Arbeidsovereenkomst

In de cao's van de Metaal en techniek zijn er een aantal zaken geregeld over de arbeidsovereenkomst. In de bevestiging van aanstelling moet in ieder geval staan:

  • De datum van indiensttreding. 
  • De functie-indeling. 
  • De salarisgroep waarin je bent ingedeeld.
  • Het aantal functiejaren (=ervaringsjaren) dat je wordt toegekend bij indiensttreding.
  • Het (bruto) salaris. 
  • De arbeidsduur. 
  • De pensioenregeling die voor je geldt.
  • De cao die voor je geldt.

In bijlage 4A van de cao Metaaltechniek staat een voorbeeld van een aanstellingsbrief. De werkgever is volgens artikel 11 van de cao en artikel 7: 655 van het Burgerlijk Wetboek verplicht je een schriftelijke aanstelling te geven.

Lees meer over 'arbeidsovereenkomst'