Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

ADV-dagen

Bij een werkweek van 40 uur hebt je recht op 2 uur adv. Dit kan worden omgezet in 4 uur per 14 dagen of 8 uur per 4 weken. Op jaarbasis heb je 13 adv-dagen. Een ingeroosterde adv-dag vervalt als je ziek bent. Je werkgever kan adv-dagen niet eenzijdig vaststellen. Dit moet in overleg met de Ondernemingsraad (OR), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of het personeel. Als je werkgever er mee instemt, mag je ook jouw 8 adv-dagen omzetten in geld. De waarde van een dag is hetzelfde als bij (ver)koop van vakantiedagen.