Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die het verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij

Begrippen

ADV-dagen

Bij een werkweek van 40 uur hebt je recht op 2 uur adv. Dit kan worden omgezet in 4 uur per 14 dagen of 8 uur per 4 weken. Op jaarbasis heb je 13 adv-dagen. Een ingeroosterde adv-dag vervalt als je ziek bent. Je werkgever kan adv-dagen niet eenzijdig vaststellen. Dit moet in overleg met de Ondernemingsraad (OR), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of het personeel. Als je werkgever er mee instemt, mag je ook jouw 8 adv-dagen omzetten in geld. De waarde van een dag is hetzelfde als bij (ver)koop van vakantiedagen. Meer informatie over ADV-dagen

Afwijking dagvenster

Het is mogelijk per bedrijf een afwijkend dagvenster af te spreken. Je werkgever kan 1 keer per jaar voor de periode van 1 jaar een afwijkend dagvenster afspreken. Het loopt dan van 07.00 uur tot 19.00 uur of 08.00 uur tot 20.00 uur. Dit laatste moet in overleg met het medezeggenschapsorgaan. Bij een verschoven dagvenster blijven de tijden en vergoedingen tussen 21.00 uur en 06.00 uur en 30 procent en 50 procent. Voor de uren tussen 06.00 uur en 07.00 uur, of 06.00 uur en 08.00 uur geldt dan de toeslag van 15 procent. Zie ook ‘Dagvenster’. Meer informatie over Afwijking dagvenster

Arbeidsovereenkomst

In de cao's van de Metaal en techniek zijn er een aantal zaken geregeld over de arbeidsovereenkomst. In de bevestiging van aanstelling moet in ieder geval staan:

Meer informatie over Arbeidsovereenkomst