De vakbond die het verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Sluiten
Stel je vraag over cao's in de Metaal en techniek

Via deze webpagina vind je de cao’s en cao-teksten voor de verschillende bedrijfstakken Metaal en techniek.

CNV Vakmensen doet meer! Je kunt bijvoorbeeld bij ons terecht voor: 

  • Vragen over de coronamaatregelen en de protocollen voor veilig samenwerken in de Metaal en techniek.
  • Individuele vouchers voor opleiding. De regeling voor individuele leergelden past binnen de visie op ontwikkeling. Zie ook de brochure "Vaktalent techniek" op deze pagina. 

Voor vragen over cao’s binnen de Metaal en techniek en/of over regelingen, kun je terecht bij onze ledenservice of op Je Achterban.

 
Metaaltechniek

Cao Metaal en techniek

De bedrijfstak Metaal en Techniek (in de volksmond ook wel kleinmetaal genoemd) heeft vijf verschillende sectoren waarvoor CNV Metaaltechniek cao’s afsluit. De cao’s waarin de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld, bestaan uit twee gedeeltes. Een algemeen gedeelte, A-deel, en een B-deel. Het A-deel is voor alle cao’s gelijk en in het B-deel staan per bedrijfstaksector eigen afspraken.

Bedrijfstak-cao

Er zijn bedrijfstak-cao`s en ondernemings-cao`s. Een ondernemings-cao wordt afgesloten met één werkgever en de betrokken vakbonden. Deze cao is alleen geldig voor het betreffende bedrijf. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten met één of meer werkgeversverenigingen en betrokken vakbonden en is geldig voor de hele bedrijfstak. De cao's van de Metaal en techniek zijn bedrijfstakcao's.

De vijf cao's van de Metaal en techniek zijn bedrijfstakcao's die gelden voor mensen die werken in: