De vakbond die verschil maakt
Betrokken en verantwoordelijk voor een maatschappelijke bijdrage
Metaaltechniek

Cao Metaal en techniek

De bedrijfstak Metaal en Techniek (in de volksmond ook wel kleinmetaal genoemd) heeft vijf verschillende sectoren waarvoor CNV Metaaltechniek cao’s afsluit. De cao’s waarin de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld, bestaan uit twee gedeeltes. Een algemeen gedeelte, A-deel, en een B-deel. Het A-deel is voor alle cao’s gelijk en in het B-deel staan per bedrijfstaksector eigen afspraken.

Bedrijfstak-cao

Er zijn bedrijfstak-cao`s en ondernemings-cao`s. Een ondernemings-cao wordt afgesloten met één werkgever en de betrokken vakbonden. Deze cao is alleen geldig voor het betreffende bedrijf. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten met één of meer werkgeversverenigingen en betrokken vakbonden en is geldig voor de hele bedrijfstak. De cao's van de Metaal en techniek zijn bedrijfstakcao's.

De vijf cao's van de Metaal en techniek zijn bedrijfstakcao's die gelden voor mensen die werken in: