Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Vorstverlet

In de cao's voor de metaal en techniek is de doorbetaling van loon geregeld als je je werkzaamheden niet kunt verricht vanwege de vorst. De werkgever moet de eerste 5 werkdagen het loon doorbetalen als er niet gewerkt kan worden. Daarna kan er een ww-uitkering door de werkgever worden aangevraagd, waarbij de werkgever verplicht is om 2 weken het loon tot 100% aan te vullen. Daarna vervalt die verplichting.

Als werknemer moet je de dagen goed bijhouden en noteren. Advies is als vorstverlet in het bedrijf kan voorkomen, samen met de vakbond en OR/PVT een bedrijfsregeling te maken.De cao dient dan als basis.

Download de vorstverlet app >