Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Vakantiebonnen

De Stichting Vakantiefonds voor de Metaal en Techniek regelt voor werkgevers en werknemers de uitbetaling van het vakantiegeld. De stichting is in 1936 opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en heeft vanaf de jaren tachtig het lastige zegelsysteem vervangen door een modernere versie.
Werkgevers besteden de uitbetaling van de in de cao overeengekomen 8 procent vakantietoeslag en de uitbetaling van vijftien vakantiedagen uit aan het vakantiefonds.

Het werkt als volgt. De werkgever geeft éénmalig via aanmeldingsformulieren aan welke werknemers voor deelname aan het vakantiefonds in aanmerking komen. Tevens moet de afdracht (13,7 procent van het brutosalaris) worden vermeld. Elke salarisperiode ontvangt de werkgever een aangifteformulier waarop de te reserveren bedragen staan. Na betaling worden deze in het bestand verwerkt.

Het vakantiefonds betaalt in juni het totaal gereserveerde bedrag uit. Dit is het vakantiegeld en het salaris over vijftien dagen. In deze periode ontvang je van je werkgever slechts het salaris over de resterende dagen.