Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
De vakbond die verschil maakt
Bruggen bouwen, midden in de maatschappij
Begrippen

Kort verlof en bijzonder verlof

In artikel 61 van de cao's voor de Metaal en Techniek staat een overzicht van de situaties waarin je vrij krijgt met behoud van loon (kort verlof). Dit zijn de belangrijkste:
  • overlijden van partner of inwonend kind (vier aaneengesloten dagen)
  • huwelijk of partnerregistratie van jezelf (twee aaneengesloten dagen)
Je hebt recht op één dag voor:
  • bevalling van partner. Ga je zelf bevallen dan gaat het om zwangerschaps- en ouderschapsverlof
  • adoptie door jezelf en je partner
  • huwelijk van naaste familie
  • overlijden van naaste familie
  • begrafenis van naaste familie
  • 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders of schoonouders

Je hebt alleen recht op dit verlof als één van bovenstaande zaken op een werkdag gebeurt. Indien b.v. een van de gebeurtenissen die aanleiding kunnen zijn tot kort verlof in de vakantie of op een vrije dag valt, heb je na afloop van de vakantie of de vrije dag geen recht meer op kort verlof dagen tenzij verlof ten gevolge van de gebeurtenis alsnog noodzakelijk is.

 Lees meer over verlof