Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

VolkerWessels Telecom - stemmen per e-mail

Breng je stem uit over het cao-resultaat bij VolkerWessels Telecom 2013!

Maandag, aan het einde van de middag, vond op het hoofdkantoor van Volker Wessels in Amersfoort een informatieve bijeenkomst plaats over het onderhandelingsresultaat voor de cao 2013. Tijdens deze bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij de afspraken in het akkoord en hebben we gediscussieerd over het resultaat.

Onze inzet

Tijdens de bijeenkomst is door de aanwezige leden duidelijk uitgesproken dat een aantal belangrijke elementen uit de inzet niet of onvoldoende terugkomen in het onderhandelingsresultaat.

Als eerste is het lastig om dit resultaat te beoordelen zonder dat de uitkomsten van de cao Metaal en Techniek Technische Installatiebedrijf (cao TI) bekend zijn. Immers, de eventuele loonsverhoging die in de cao TI wordt afgesproken, maakt onderdeel uit van het totaalpakket dat wij voorleggen aan onze leden.
Daarnaast is een groot aantal punten uit de inzet niet gerealiseerd: een winstdelingsregeling of eenmalige uitkering, slechts beperkte afspraken t.a.v. het nieuwe werken, geen verhoging zakelijke km vergoeding en geen afspraken over inkaderen van verplicht opnemen van ADV dagen.

Verloop onderhandelingen

Tijdens de onderhandelingen hebben CNV Vakmensen en de andere bonden ingebracht dat de resultaten van VWT over 2012 wat ons betreft rechtvaardigen dat er een ‘plus’ bovenop de cao TI zou worden afgesproken in het principe-akkoord voor de cao 2013. In de onderhandelingen heeft VWT echter aangegeven hier niets voor te voelen. Wat de directie betreft valt VWT wat de primaire loonsverhoging en andere beloningselementen betreft gewoon onder de afspraken uit de TI cao en is er geen ruimte om daarvan af te wijken.

Schriftelijke stemming cao 2013

Alles afwegende werd gisteren tijdens de bijeenkomst de conclusie getrokken dat onze inzet en onze verwachtingen, veraf staan van het nu bereikte resultaat. Een meerderheid van de aanwezige leden, gaf dan ook aan tegen het nu voorliggende akkoord te zullen stemmen, dan wel zich te onthouden van stemming.

Diegenen die aanwezig waren, voelden zich gezien de geringe opkomst niet zodanig gesterkt in hun mening over het resultaat, dat zij voor hun collega’s wilden spreken.

Het advies aan jou als lid, is dan ook vooral om je mening kenbaar te maken en in groten getale jullie stem uit te brengen. Mocht je daar behoefte aan hebben, maak dan ook vooral gebruik van de mogelijkheid om je stem toe te lichten!

Breng je stem uit!

Stemmen is mogelijk tot en met 2 juni 2013. We nodigen je van harte uit om gebruik te maken van de mogelijkheid om mee te beslissen over jouw cao! Stemmen graag via de e-mail: d.polders@cnvvakmensen.nl

Voor….
Tegen……, ik ben tegen omdat………

Op 3 juni is ons volgende overleg met de directie van VWT. Kort daarna zal je zoals je gewend bent door middel van een nieuwsbrief worden geïnformeerd.

Alvast hartelijk dank voor je betrokkenheid!

Dolf Polders
Bestuurder CNV Vakmensen
d.polders@cnvvakmensen / 023-5684670

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid