Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

VolkerWessels Telecom -€“ Nog geen cao

Donderdag 23 april hebben we voor de 3e maal gesproken met de directie van VolkerWessels Telecom (VWT) over een nieuwe cao voor de VWT medewerkers. Tijdens dit overleg zijn door beide partijen hun cao-voorstellen toegelicht. Maar er is ook gesproken over de stand van zaken bij VWT.

Stand van zaken bij VWT

Net als bij alle ondernemingen heeft ook VWT last van de crisis. Vanuit KPN is beduidend minder werk als vorig jaar. Bijvoorbeeld bij straalverbindingen heeft men minder werk omdat veel werk, behalve voor het G4 netwerk, is gestopt. Omdat deze medewerkers net bij KPN vandaan komen zijn er wel afspraken gemaakt over het werkaanbod maar het gebrek aan werk is heel vervelend voor de medewerkers die nu thuis zitten. De directie verwacht door het inperken van de flexibele schil de leegloop voldoende te kunnen opvangen.

Besproken punten cao-overleg

 • Reisuren vergoeding medewerkers op locatie (karwei-medewerkers): De directie had eerst voorgesteld om de verschillende regelingen zo te laten, geen harmonisatie. Omdat dit al een heel oud punt is hebben wij daarmee niet ingestemd. Nu is er afgesproken dat in de komende cao periode één regeling afgesproken gaat worden.
 • Reiskosten woon- werkverkeer: Voor de reiskosten woon- werkverkeer wordt een routeplanner toegepast waarbij de kortste route wordt betaald. Maar wat nu als de kortste route 2x zoveel tijd kost als de langste route, die maar 5 km langer is?
  Er is een hardheidsclausule voor deze situatie. Wanneer je van mening bent dat het onredelijk is dat er gerekend wordt met de kortste route dan kan je vragen om maatwerk via de P&O adviseur. Wanneer dit niets oplevert, meld je dan bij mij.
 • Nieuwe werken: De directie wil hiervoor geen collectieve regeling afspreken. Maar daar waar het mogelijk is valt er wel over te praten – individueel niveau-regeling.
 • Harmonisatievoorstellen (afschaffen afkoop kleine consumpties / koffiegeld / onkosten vergoeding): De directie had eerst voorgesteld om alle vergoedingen te schrappen. Voor de medewerkers die een hoge vergoeding hebben wil men dit door middel van een eenmalig bedrag afkopen. Hiermee waren wij het niet eens.
  De leden zijn van mening dat ze stapje voor stapje steeds meer inleveren en vinden het nu wel eens genoeg. Wij hebben daarom voorgesteld om een winstdelingsregeling of een eindejaarsuitkering in te voeren. VWT heeft in 2012 het beste jaar ooit gehad. Dit is voor de directie onbespreekbaar.
  De directie is wel bereid om elke buitenmedewerker t/m schaal 8 een vergoeding voor kleine consumpties te geven van € 9,81 netto per maand (maximaal fiscaal toegestaan).
 • In onze voorstellenbrief stond ook het onderwerp “gezondheidspreventie”. De directie van VWT zegt dat zij al met diverse onderwerpen daarvoor bezig zijn. Bijvoorbeeld het pilot project “I feel good” in Uden (ca. 80 medewerkers) waarbij de medewerkers verschillende wokshops (Voeding / roken / Alcohol / Stress / Financiën)  kunnen volgen. De medewerkers kunnen, als zij dat willen, worden begeleid door externe coaches. Wanneer deze pilot goed verloopt wil men dit breder uitzetten.
  Of een programma op gebied van veiligheid, waarbij men werkt aan gedragsregels, normen en waarden.
 • Klachtenregeling opleidingen: Wat kun je doen als je een werkgerelateerde opleiding wilt volgen, maar je krijgt daarvoor toch geen toestemming? Er is binnen VWT hiervoor een klachtenregeling. Meld je bij de P&O adviseur.
 • Algemene ontwikkelingen: EVC – Het kunnen doen van een EVC is al in de cao geregeld (eens in de 5 jaar). Volgens de directie doet men al heel veel aan opleidingen, maar dan veelal op vakkennisniveau. Zoals Koperlassen en/of glasvezellassen. 
  Wij hebben daarbij nog gevraagd of het doen van opleidingen niet meegenomen kan worden bij de beoordelings-  functioneringsgesprekken. 
 • Meer flexibiliteit in het opnemen van ADV-dagen en of ½ uurtje ADV opnemen op de gewone ADV dagen: Dit wil de directie niet met ons bespreken. Dit bespreken ze met de OR.
 • Doktersbezoek: Volgens de directie hebben de medewerkers gewoon recht op verlof in verband met doktersbezoek. Wanneer dit problemen oplevert meld je bij de P&O adviseur. 
 • Bijzonder verlof: Uitbreiding met 1 dag voor medewerkers wiens ouders hun 65-jarig huwelijksjubileum vieren – VWT is daarmee akkoord.
 • Werkgeversbijdrage: Continueren – VWT is daarmee akkoord.
 • Code goed opdrachtgeverschap mede ondertekenen: Neen. Volgens de directie hoort dat bij VolkerWessels Centraal thuis.

Hoe nu verder?

Het volgende overleg staat gepland op 22 mei. Dan verwachten we dat de cao MTB TI (klein metaal – Installatie techniek) inmiddels ook rond is en kunnen wij ook de cao VWT afronden. Daarna houden wij gezamenlijke ledenvergaderingen om het resultaat met de leden te bespreken.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan hoor ik deze graag.

Dolf Polders

Bestuurder CNV Vakmensen

d.polders@cnvvakmensen / 023 5684670

Let op: ledenvergaderingen op 23 mei - Zwolle / 27 mei - Amersfoort.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid