Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Update bezuinigingsvoorstellen Fabricom Offshore

Op vrijdag 1, 8 en 15 september heeft de directie een toelichting gegeven op hun voorstel om de cao-indexatie en loonsverhogingen te bevriezen. Aansluitend zijn we als medewerkers, vakbonden en OR met elkaar in gesprek gegaan over de rol van de vakbonden en OR en hebben we de voorstellen besproken.

Rol vakbonden en Ondernemingsraad
De vakbonden gaan over de primaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de hoogte van de beloning en de duur van de arbeidstijd. Fabricom heeft een voorstel gedaan om de cao-indexatie en doorgroei loonmodel te bevriezen. Als de werkgever primaire arbeidsvoorwaarden wil wijzigen dan verplicht de cao hem hierover in overleg te treden met de vakbonden.

De ondernemingsraad gaat over de secundaire afspraken die in jullie handboek zijn vastgelegd. In dit geval, het voorstel van de directie om de zakelijke kilometervergoeding en offshore-vergoedingen aan te passen. De ondernemingsraad kan afspraken maken met de directie over deze vergoedingen. Vakbonden kunnen de ondernemingsraad hierin wel adviseren.

Wat is er uit de bijeenkomsten naar voren gekomen?
Naar aanleiding van de bijeenkomsten heeft er op woensdag 20 september jl. een gesprek plaatsgevonden met jullie werkgever. Hierin hebben wij aangeven dat de medewerkers niet staan te springen om een deel van de salarisverhogingen in te leveren maar dat jullie wel bereid zijn mee te denken om tot een oplossing te komen. Jullie hebben hier wel een aantal voorwaarden aan gesteld:
  • Het voorstel tot bevriezing (boven cao matig) loonmodel moet tijdelijk zijn en er moet een einddatum worden afgesproken.
  • De bevriezing van de indexering moet worden gerepareerd.
  • Er moet een werkgelegenheidsgarantie komen.
  • Er moet een scholingsplan worden gemaakt en uitgevoerd om de interne en externe mobiliteit te vergroten.
Vervolg
Jullie werkgever is wettelijk verplicht zich te houden aan de cao. Het voorstel van Fabricom om de cao-indexatie en doorgroei loonmodel te bevriezen is in strijd met de cao. Als Fabricom wil afwijken van de cao moet zij zich tot de Vakraad wenden om dispensatie aan te vragen. Het bevriezen van de periodieken is iets waar de Vakraad niet zonder meer mee akkoord zal gaan. Vakbonden hebben de directie hierover geïnformeerd. Fabricom gaat zich beraden hoe ze nu verder wil. De directie komt hier begin november op terug bij de vakbonden.

We houden jullie op de hoogte. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kan je altijd een mail sturen naar g.vandermolen@cnvvakmensen.nl.


Gerard van der Molen
Bestuurder CNV Vakmensen
T 06-2299 2855
E g.vandermolen@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid