Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Uitnodiging personeelsbijeenkomst LCC

Enige tijd geleden hebben wij als bonden het initiatief genomen om in overleg te komen met het management van LCC. Na wat strubbelingen en aanloopmoeilijkheden is dat gelukt.

Wij wilden dit overleg met uw werkgever om verschillende redenen. Van leden en personeel hebben wij diverse signalen gekregen dat zij zich ongerust maken over het behoud van de werkgelegenheid bij LCC. 

In een overleg met uw werkgever op donderdag twee maart hebben wij onze zorgen geuit. Met de directie hebben wij afspraken gemaakt hoe wij als bonden geïnformeerd en betrokken worden, kijkend naar de (nabije) toekomst. Deze afspraken zijn naar onze tevredenheid vastgelegd. De directie is door ons geadviseerd om de medewerkers te informeren over de situatie binnen LCC. Het gonst van de geruchten. Wij hebben begrepen dat deze informatie op donderdag, 9 maart, is gegeven door het management. 

Met de ondernemingsraad van LCC hebben wij ondertussen ook al enkele keren gesproken. Daarbij hebben bonden aangedrongen dat LCC haar medewerkers persoonlijk gaat informeren. Dit is dus gebeurd op donderdag, 9 maart.

Het is nu tijd voor ons als bonden de leden en personeel te spreken, wij willen uw mening weten. Mensen maken zich ongerust over de toekomst, er is sprake van een verhoogd natuurlijk verloop en er is nog geen duidelijkheid over de toekomst. Wij willen de leden én niet-leden uitnodigen voor een personeelsbijeenkomst op:
- Donderdag 23 maart
-
Aanvang bijeenkomst: 17.00 uur (inloop vanaf 16.00 uur)
-
Locatie: Burgemeester Burgerslaan 50, 5245 NH Rosmalen (naast de A-2)

Indien er een stemming plaatsvindt is dit alleen mogelijk voor leden van de vakbonden. 
Agenda:

 • Opening
 • Voorstellen vakbondsbestuurders
 • Stand van zaken overleg bonden met werkgever
 • Rol van de OR (door vertegenwoordigers vanuit de OR)
 • Reactie van personeel
 • Conclusie, verdere voortgang van het (overleg-)traject en communicatie naar de leden en personeel
 • Stand van zaken cao metaaltechniek/installatietechniek (in de maand maart en april wordt er door bonden en werkgevers onderhandeld over uw cao)
 • Sluiting

Mede namens: Gerald Maenen, bestuurder FNV 

Eric Aarts,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2025
E. e.aarts@cnvvakmensen.nl  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid