Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Uitnodiging ledenvergadering Verkerk Groep

Dinsdagmorgen 15 juli hebben CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten overleg gevoerd met de directie van Verkerk groep. Aanleiding voor dit overleg was de brief, die CNV en FNV aan de directie hadden gestuurd over de door Verkerk voorgestelde maatregelen op arbeidsvoorwaardelijk gebied.

Verkerk heeft aangegeven dat de orderportefeuille ultimo juli 2014 slechts 30% is, terwijl dit ruim 50% had moeten zijn. Ook de verwachtingen voor het tweede halfjaar 2014 zijn (nog) niet rooskleurig. Wij hebben van Verkerk overigens (nog) geen documenten mogen ontvangen, die dit beeld ondersteunen.

Op basis van deze situatie heeft Verkerk gemeend werknemers een arbeidsvoorwaardelijk bijdrage te vragen. Deze bijdrage bestaat ondermeer uit een neerwaartse bijstelling van de reistijdvergoeding, de reiskostenvergoeding evenals een verslechtering van de ADV-regeling en de reisurenvergoeding.

Deze maatregelen zijn doorgevoerd zonder dat hierover overleg en overeenstemming is bereikt met vakbonden. Ook tijdens het overleg van afgelopen dinsdag is er geen overeenstemming bereikt over de voorgestelde maatregelen. Als bijlage bij deze brief vinden jullie de brief, die wij naar aanleiding van het genoemde overleg naar de directie hebben verstuurd.

CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten willen hierover graag met de leden in gesprek om te bepalen of deze maatregelen rechtmatig zijn en bijdragen aan de toekomst van Verkerk Groep, waarbij we op voorhand willen aangeven naar jullie toe dat het niet in ons belang is om Verkerk in grotere problemen te brengen dan ze al zijn. Maar we willen wel voorkomen dat er maatregelen worden doorgevoerd, die strijdig zijn met de wet. En we willen ook voorkomen dat jullie, onze leden, onevenredig hard worden geraakt door de maatregelen.

Daarom worden jullie van harte uitgenodigd voor een gezamenlijke ledenvergadering op:

Dinsdag 22 juli
Locatie: FNV Bondgenoten, Pegasusweg 200 te Rotterdam
Aanvang: 18.00 uur

Graag vernemen we vóór 19 juli aanstaande of wij op jullie aanwezigheid mogen rekenen. Dit in verband met de te reservering ruimte. Jullie aanmelding kunnen jullie naar onderstaande e-mailadressen sturen.

Arjan Huizinga, bestuurder CNV Vakmensen: A.Huizinga@cnvvakmensen.nl
Marije Ottervanger, bestuurder FNV Bondgenoten:M.Ottervanger@bg.fnv.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid