Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Uitkomst overleg bonden met Engie Prefab West

Er zullen door de bedrijfsleiding van de Prefab nieuwe initiatieven worden genomen om verstoorde verhoudingen binnen de locatie Dordrecht te herstellen. Dat is de belangrijkste uitkomst van het gesprek dat CNV Vakmensen en FNV Metaal op 23 april 2018 met de directie van ESWI heeft gehad.

Dat gesprek was bitter noodzakelijk. Op veel gebieden zijn er van de werknemers torenhoge klachten. Op de werknemersbijeenkomst van 12 maart 2018 kwamen die ongemakken duidelijk naar voren. Dan gaat het onder meer over onzekerheid over de toekomst van de shop, ontbreken van werkoverleg en angst voor represailles bij kritiek.

Perspectief

De omvang en intensiteit van de ervaren gebreken in de benadering van de bedrijfsleiding naar de werknemers, maken dat er maatregelen moeten worden genomen. Allereerst willen CNV Vakmensen en FNV Metaal dat perspectief wordt geboden aan de werknemers van de Centrale Prefabricage. Helderheid over toekomst van het bedrijf gaat hand in hand met ontwikkelmogelijkheden van elke werknemer. De collega’s moeten immers niet in lijdzame afwachting een keer in de verre toekomst merken wat op termijn de toekomstmogelijkheden van ‘Dordrecht’ zijn. Werknemers hebben er recht om van de plannen te weten, en (rekening houdend met ieders capaciteit) welke inzet daarbij van hen wordt verlangd. De directie zal dit, voor vakbonden belangrijke punt, in ieder geval meenemen met als oogmerk eerder het toekomstbeeld ingevuld te hebben.

Goede communicatie

De ongemakken die de vakbonden namens de werknemers naar voren brachten, werden door de directie grotendeels onderkend. Onder meer spraken we over de beschikbaarheid van de juiste kleding en (veiligheids)middelen en inzet van een bedrijfsauto voor bedrijfsdoeleinden. Dat laatste is nu geregeld, zo begrepen we uit de reactie van de directie.
Op meer punten is een concrete aanpak van belang. Dat betreft onder meer het creëren van goed overleg binnen de onderneming. Verstoringen in de communicatie hebben een verlammende werking. Vanuit de directie is er, naar zeggen, veel aandacht besteed aan rechtstreekse communicatie. Gezamenlijk concludeerden we dat goede communicatie essentieel is. Voor een goedlopend bedrijfsproces waarin de menselijke factor echt telt, maakt het overleg tussen en met werknemers juist extra belangrijk.

De afspraak is gemaakt dat Ivo van Vliet (directeur ESWI) in de loop van de maand mei zich persoonlijk op de hoogte stelt van het wel en wee van de werknemers van de prefab. Het moet bijdragen aan een werkomgeving die – hoe onzeker de markt van piping ook is – in ieder geval de zekerheid biedt dat initiatieven om productieproces en arbeidsomstandigheden te verbeteren, worden gewaardeerd. Daarnaast blijven we aandringen op goed werkoverleg op de locatie zelf, opdat besluiten mede zijn gebaseerd op de inbreng van de werknemers.

Hoe verder

Het aangekondigde contact tussen de directie ESWI en de collega’s van de shop moet leiden tot zichtbare verbetering voor de werknemers. We rekenen daarbij niet alleen op de inzet van de directie, maar ook op de actieve betrokkenheid van de werknemers. Met de directie is afgesproken dat er geen enkele belemmering mag zijn om opmerkingen over het werk en werkomstandigheden als verdacht neer te zetten. Dat het overleg daarover enige structuur moet hebben, is daarbij vanzelfsprekend. Werkoverleg levert daarbij naar ons idee een belangrijke bijdrage.

Van CNV Vakmensen en FNV Metaal de oproep actief mee te doen aan dat gesprek binnen de onderneming. Wij gaan er vanuit dat de gesprekken die in de tweede helft van mei tussen werknemers van de prefab en de directie zullen plaatsvinden, een aantal zaken oplost.
Daarbij houden CNV Vakmensen en FNV Metaal zich op elk moment beschikbaar om verder bij te dragen aan oplossingen die het werk en het perspectief bij de prefabricage aantrekkelijk maken en houden. We houden je op de hoogte.

Elsa van der Kraats en Bart Blokzijl, bestuurders FNV Metaal
Piet Verburg, bestuurder CNV Vakmensen, p.verburg@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid