Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Stem voor een OR ván en vóór jou!

Op 24 oktober 2018 hebben CNV Vakmensen, FNV Metaal en de overige bonden overleg gehad met de directie van Croonwolter&dros, met name over de uitwerking van de afspraken rondom de niet-betaalde verplichte studie-uren en de laatste stand van zaken rondom het personeelshandboek.

Uitwerking van afspraken rondom de niet betaalde studie-uren

Onlangs hebben betreffende medewerkers een mail vanuit HR ontvangen over declaratie van examens buiten werktijd en verplichte zelfstudie ter voorbereiding van een examen. Hierin staat beschreven op welke wijze medewerkers deze uren kunnen declareren. Door de directie is aangegeven dat nog niet iedereen heeft gereageerd op deze mail.

Wij adviseren jullie, mochten jullie dit nog niet hebben gedaan, zo spoedig mogelijk jullie declaratie in te dienen. Het kan zijn dat jullie bepaalde opleidingen missen, die volgens jullie wel verplicht zijn. Wij adviseren jullie dit dan direct bij HR te melden, zodat ook deze opleidingen - in het kader van de gemaakte afspraken - gecheckt kunnen worden of deze voor uitbetaling in aanmerking komen.

Personeelshandboek

Door het hele land zijn er diverse werknemersbijeenkomsten geweest. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we onder meer een inhoudelijke toelichting gegeven op het laatste verschillenoverzicht van de 3 personeelshandboeken. Dit overzicht staat ook op jullie intranet. Zowel tijdens de bijeenkomsten als in het gesprek met de directie is gebleken dat een groot deel van de medewerkers niet heeft getekend voor een nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarmee is een helder signaal naar de directie afgegeven voor het vervolg.

OR-verkiezingen

In de week van 5 tot en met 9 november zijn er bij jullie de verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraad (OR). Jullie hebben van ons deze week een aantal flyers ontvangen waarop de kandidaten vanuit CNV Vakmensen. Neem deze flyers mee naar je werk en deel ze met je (ongeorganiseerde) collega’s. De drie kandidaten namens CNV Vakmensen zijn Jack Rijken (lead engineer Dordrecht), Theo de Jong (hoofduitvoerder Amsterdam) en Richard Bink (monteur Rotterdam). Drie kandidaten die al langer meedraaien in de medezeggenschap bij Croon en/of Wolter&Dros.

Het is goed om een sterke OR te hebben. Een OR die weet waar het om gaat. En ook een OR waarin CNV Vakmensen is vertegenwoordigd. Dit ervaren de huidige OR leden vanuit CNV Vakmensen ook. OR leden vanuit een vakbond weten diezelfde vakbond ook te vinden met vragen of voor overleg. Ook voor jullie, als lid van CNV Vakmensen, is het goed om te weten dat jouw vakbond is vertegenwoordigd in de OR. Maar dan moet er wel op de kandidaten van CNV Vakmensen gestemd worden. Bij deze dan ook de oproep van ondergetekende om op Jack, Theo of Richard te stemmen!

Dus: Stem op een OR ván en vóór jou!

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 – 51 66 7394
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl.

Kom naar de Dam op 10 november! Meer winst en minder belasting voor grote bedrijven terwijl lasten en werkdruk van werknemers toenemen. Tijd voor een luid protest. Kom op 10 november naar de Dam. Kijk op www.cnv.nl/naardedam.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid