Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Installatietechniek - Nieuws

Resultaat Cofely: geen bokkepootjes, maar bitterkoekjes

22 februari was het erop of eronder. Cofely moest zoete koekjes gaan bakken om met vakbonden tot een sociaal plan te kunnen komen. Tijdens de onderhandelingen bleek verlenging van de opzegtermijnen niet haalbaar, zonder dat dit ingrijpende consequenties voor een aantal medewerkers zou hebben.

Vakbonden hebben daarop hun inzet aangepast. Dit heeft aan het einde van de dag tot een principeakkoord sociaal plan geleid. Medio maart kunnen de leden stemmen over dit akkoord.

Na twee onderhandelingsronden zaten Cofely en vakbonden nog ver uit elkaar. Het zag er niet naar uit dat een sociaal plan binnen handbereik was. De derde  onderhandelingsronde was erop of eronder. Cofely moest zoete koekjes gaan bakken.

Derde onderhandelingsronde
Tijdens de derde onderhandelingsronde bleek dat een verlengde opzegtermijn ongewenste consequenties zou hebben. Ondanks onze insteek zoveel mogelijk interne herplaatsing, bleek een verlengde opzegtermijn ten koste te gaan van ieders ontslagvergoeding of de vergoeding van enkelen.

Daarnaast gaf Cofely continu aan al zoveel medewerkers als mogelijk intern herplaatst te hebben.

CNV Vakmensen, FNV Bondgenoten en De Unie hebben daarop hun inzet gewijzigd. In plaats van inzet op een verlengde opzegtermijn en behoud werk hebben we de inzet veranderd naar zoveel mogelijk vergoeding. 

Principeakkoord
Deze wijziging heeft geleid tot het volgende principeakkoord:

 •   Beëindigingvergoeding conform kantonrechterformule met C=1.
 •   Ouderen ontvangen aanvulling op WW en IOW tot 100% en pensioenpremie
    (werknemers- en werkgeversdeel) tot aan pensioenleeftijd uitbetaald.
 •   Begeleiding van werk naar werk door Cofely en vakbonden.
 •   Tekenbonus vaststellingsovereenkomst van € 2500,-.
 •   Uitbetaling wettelijke opzegtermijn.
 •   Handhaving huidige verplaatsingsregeling.
 •   Bij herplaatsing in passende functie met lager functiesalaris afbouw van de persoonlijke toeslag
    met 50% van de cao-loonsverhogingen.
 •   Looptijd tot 31-12-2013 met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar. 

Ledenraadpleging
De volledige tekst van het sociaal plan krijgt u begin maart toegestuurd. U kunt dan ook schriftelijk over het sociaal plan stemmen. Tegelijkertijd zullen er dan enkele ledenvergaderingen worden georganiseerd. Hierover wordt u dan ook geïnformeerd.

Klazina Tulner
Bestuurder CNV Vakmensen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid